Yhdessä kohti energiatehokasta taloyhtiötä!

Neuvoo.fi antaa ohjausta taloyhtiöiden energiaremonttien oikea-aikaiseen toteuttamiseen. Kannustamme energiahankkeisiin ryhtymiseen ja tuemme remonttien onnistumista. Tärkeää on suunnitelmallisuus remonttien toteuttamisessa sekä oikean ratkaisun löytäminen taloyhtiökohtaisesti. Annamme vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia suunniteltaessa.

Vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannusta suunnitellessa katsothan myös erillisen hankesivumme www.perusparannus.fi.

Lämmitysjärjestelmät

Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat oleellisesti sijainti, kiinteistön koko sekä huoneistojen lämmitysjärjestelmä. Jos suunnitteilla on lähitulevaisuudessa myös kiinteistön eristys tai tiivistys toimenpiteitä, ne kannattaa huomioida lämmitysjärjestelmän mitoituksessa. Alla löytyy tietoa eri lämmitysjärjestelmävaihtoehdoista ja millaisiin kohteisiin ne sopivat. 

Maalämpö

Vaihtoehdot: Huipputehon tuotto sähkökattilalla tai nykyisellä lämmönlähteellä (esim. kaukolämpö tai öljy).

Syytä kiinnittää huomioita sähkötehojen hallintaan ja ohjauksiin.

Varaajia voi käyttää puskurina ja lämmittää silloin kun sähkö on edullista (ns. kysyntäjousto).

Lämmitysverkon tasapainotus

  • Lämmitysverkosto kannattaa tasapainottaa 10-15 vuoden välein
  • Tasoittaa huoneistojen välisiä lämpötilaeroja ja poistaa mahdollista ylilämpöä
  • Parantaa asumismukavuutta
  • Voi säästää lämmityskuluissa 5-10 %, mikäli lähtötilanteessa on ylilämpimiä tiloja
  • Mahdollistaa lämmönsäätökäyrän optimoinnin.
Suositeltavaa seuraavien toimenpiteiden yhteydessä
  • Ikkunoiden uusiminen
  • Ilmanvaihtoremontti
  • Rakenteiden tiivistys
  • Julkisivujen lisälämmöneristys
  • Lämpöpumppujärjestelmän asennus.

Ilmavesilämpöpumppu

Sopii esim. pohjavesialueille, joille ei voi asentaa maalämpöä ja tonteille, joilla on maanalaisia rakenteita kuten parkkihalli .

Pienkerrostalot ja pienet rivitaloyhtiöt ovat soveltuvia kohteita.

Huomioitavaa

Hyötysuhde heikkenee ulkolämpötilan laskiessa.

Ulkoyksikkö aiheuttaa melua, joten sen sijainti ja laitevalinta on mietittävä tarkasti ja mahdollisesti äänieristettävä.

Varaajaa voi käyttää puskurina ja lämmittää silloin kun sähkö on edullista (ns. kysyntäjousto.

Lisälämmönlähteenä nykyinen lämmitysmuoto (useimmiten sähkö, kaukolämpö tai öljy).

Kaukolämmön vaihto sähkökattilaan ei yleensä kannata, koska ilma-vesi-lämpöpumpun energiapeitto on alhaisempi kuin maalämpöpumpun.

Poistoilmalämpöpumppu

Ilmanvaihdon mukana poistuvan lämpöenergian talteenotto.

Lämpöenergia voidaan käyttää tuloilman lämmittämiseen, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmittämiseen.

Vakiotehoinen ympäri vuoden, koska sisäilman lämpötila vuodenajasta riippuen lähelle sama.

Poistoilmalämpöpumpulla saadaan hyödynnettyä vuositasolla 60-70% poistuvan ilman lämpöenergiasta.

Huomioitavaa

Sopii hyvin kohteisiin, joissa korvataan koneellinen poistoilmanvaihtokone.

Ei voi toimia yksinään kiinteistön päälämmitysjärjestelmänä, vaan vaatii aina toisen lämmöntuotantotavan rinnalleen esimerkiksi kaukolämmön.

Jäteveden lämmön talteenotto

Voidaan toteuttaa käytännössä kahdella eri tavalla.

Voidaan ottaa talteen käyttäen lämmönvaihdinta siirtäen lämpöenergia esimerkiksi tuloilman lämmitykseen tai käyttöveden esilämmitykseen.

Vaihtoehtoisesti lämmönvaihtimesta voidaan lämpöenergia siirtää lämmönkeruunesteen avulla kiinteistön lämpöpumpulle ja näin hyötysuhdetta saadaan nostettua.

Huomioitavaa

Säästöpotentiaali suurempi isoissa kiinteistöissä, joissa jäteveden virtaus ja määrä on suurempi.

Kaukolämpö

Huoleton ja toimintavarma tapa lämmittää suurempaa kiinteistöä.

Palvelu, jossa lämpöyhtiö vastaa laitteista ja niiden toimivuudesta.

Kustannustehokas tapa lämmittää kiinteistöä tiheästi rakennetulla alueella, jonka ympärillä kaukolämpöverkko kulkee.

Kaukolämpö voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä, tuotantotapa vaihtelee paikkakunnittain.

Huomioitavaa

Lämmönsiirtimet kestävät käyttöä yleensä yli 20 vuotta ja huoltotarve vähäinen.

Pieni tilantarve lämmönjakohuoneessa ja lämmitysteho varmasti riittävä.

Investoinnin suuruus pienempi kuin lämpöpumppuratkaisuissa.

Hukkalämpöjen hyödyntäminen teollisuudesta ja sähköntuotannosta.

Aurinkokeräimet

Kannattavin vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä, joissa ei toteuteta lämpöpumppujärjestelmää jostakin syystä.

Soveltuu hyvin kesäaikaisen lämpimän käyttöveden lämmityksessä. Vaatii kuitenkin aina riittävän varaajakoon.

Huomioitavaa

Mitoitettava tarkasti kulutuksen mukaan, jottei järjestelmä kiehu.

Edellyttää isoa vesimassaa, johon lämpöenergia pystytään varastoimaan.

Tulevaisuuden lämpöenergian varastointiratkaisuna on maaperään rakennettava lämpövarasto.

Kysy lisää energiatehokkaasta taloyhtiöstä

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta taloyhtiö

Avustukset

Avustukset

Avustukset Tässä osiossa listataan kaikki avustukset, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää. ...
Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat oleellisesti sijainti, kiinteistön koko sekä huoneistojen lämmitysjärjestelmä. Jos suunnitteilla ...
Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista kuntoselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kan...
Energiatehokkuuselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista energiatehokkuusselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin ...
Eristys ja tiivistys

Eristys ja tiivistys

Eristys ja tiivistys Rakennukset eristäminen ja tiivistäminen vaikuttavat moneen asiaan, kuten ilmanvaihtoon sekä lämmitystarpeeseen. Alta löydät tietoa ja huomioita eristyk...
pexels-rdne-stock-project-5921494

Perusparannusten ajoituslaskuri

Pitkän tähtäimen suunnitelma ja laskuri Kiinteistön perusparannusta suunniteltaessa keskeisimmät työkalut ovat energiakatselmus ja kuntoarvio, joka sisältää PTS:n (pitkän tä...