Yhdessä kohti energiatehokasta taloyhtiötä!

Neuvoo.fi antaa ohjausta taloyhtiöiden energiaremonttien oikea-aikaiseen toteuttamiseen. Kannustamme energiahankkeisiin ryhtymiseen ja tuemme remonttien onnistumista. Tärkeää on suunnitelmallisuus remonttien toteuttamisessa sekä oikean ratkaisun löytäminen taloyhtiökohtaisesti. Annamme vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia suunniteltaessa.

Vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannusta suunnitellessa katsothan myös erillisen hankesivumme www.perusparannus.fi.

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihtojärjestelmät voi jakaa kolmeen pääkategoriaan:  painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä keskitetty tai huoneistokohtainen tulo-/poistoilmanvaihto. Alta löydät tietoa ja huomioita ilmanvaihtoremonttiin liittyen.

Ilmanvaihdon saneeraus

 • Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi ilmanvaihdoksi ja poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän lisäys
 • Poistoilmanvaihdon modernisointi lämmöntalteenotolla (ks. kohta Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä)
 • Huoneistokohtaisten lämmöntalteenotolla varusteltujen tulo-poisto-ilmanvaihtokoneiden asentaminen
 • Keskitetty tulo-poisto-ilmanvaihto.
Huomioitavaa
 • Painovoimainen ilmanvaihto: Korvausilmareitit huomioitava, lisättävä tarvittaessa korvausilmaventtiilit
 • Keskitetty poistoilman lämmöntalteenotto: Korvausilmareitit huomioitava, lisättävä tarvittaessa korvausilmaventtiilit
 • Huoneistokohtainen tulo-/poistoilmanvaihtokone: Sopii kohteille, joihin ei voida rakentaa keskitettyä tulo- ja poistoilmanvaihtoa, raitisilman otto ei saa olla kadulta päin, edellyttää huoneistoihin tulokanaviston rakentamista
 • Keskitetty tulo-/poistoilmanvaihto: Edellyttää tuloilmakanavien rakentamista koko rakennukseen, mahdollistaa lämmön talteenoton koko rakennuksen ilmanvaihdosta ja/tai poistoilmalämpöpumpun asentamisen.

Poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä

Kustannustehokas ratkaisu yli kolmikerroksisissa kerrostaloissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Soveltuu yksistään olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle tai maalämmön rinnalle.

Huomioitavaa
 • Pitää olla keskitetty, vähintään porraskohtainen, koneellinen poistoilmanvaihto
 • Ilmamäärän tulisi olla vähintään noin 400 l/s huippuimuria kohden
 • Järjestelmän asentaminen on luvanvaraista
 • Toimenpidelupa/Rakennuslupa talotekniikan muuttamiseksi (luvanvaraisuus tulee selvittää kunnan rakennusvalvonnasta)
 • Kaukolämmön rinnalle kytkettynä edellyttää energialaitoksen hyväksynnän
 • Kaukolämmön alajakokeskusta uudistettaessa on suositeltavaa selvittää poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän toteutus.

Lämmitysverkon tasapainotus

 • Lämmitysverkosto kannattaa tasapainottaa 10-15 vuoden välein
 • Tasoittaa huoneistojen välisiä lämpötilaeroja ja poistaa mahdollista ylilämpöä
 • Parantaa asumismukavuutta
 • Voi säästää lämmityskuluissa 5-10 %, mikäli lähtötilanteessa on ylilämpimiä tiloja
 • Mahdollistaa lämmönsäätökäyrän optimoinnin.
Suositeltavaa seuraavien toimenpiteiden yhteydessä
 • Ikkunoiden uusiminen
 • Ilmanvaihtoremontti
 • Rakenteiden tiivistys
 • Julkisivujen lisälämmöneristys
 • Lämpöpumppujärjestelmän asennus.

Ilmanvaihdon säätö ja ohjaus

 • Säätäminen ja ohjaaminen säästävät energiaa ja parantavat sisäilman laatua
 • Oikein säädettynä talon rakenteet pysyvät paremmassa kunnossa
 • Huoneistokohtaisessa ja keskitetyssä ilmanvaihdossa on mahdollista toteuttaa erilaisia säätötoimenpiteitä
 • Säätö- ja ohjaustoimenpiteet voidaan yhdistää kiinteistön automaatiojärjestelmään
 • Ilmanvaihdon yhdistäminen automaatiojärjestelmään on suositeltavaa
 • Keskitetyn etävalvonnan avulla voidaan havaita vika- ja ongelmatilanteet välittömästi
 • Vikatilainteiden havaitseminen helpottuu
 • Saneerauksen yhteydessä on suositeltavaa lisätä ilmanvaihtojärjestelmä automaatiojärjestelmään.
Koneellinen poistoilmanvaihto
 • Energiatehokkuutta voidaan tehostaa poistoilmalämpöpulla, jonka avulla poistoilman lämpöenergia voidaan siirtää osaksi kiinteistön lämmitysjärjestelmää
 • Talviaikana poistoilmalämpöpumpusta saatava lämpöenergia ei kata koko kiinteistön lämmitysenergian tarvetta
 • Poistoilmapuhallin on suositeltavaa olla taajuusmuuttajalla ohjattu, jolla voidaan säätää puhaltimen nopeutta
 • Kesäajalla hyödyllinen ominaisuus on yötuuletus, jonka avulla voidaan raikastaa kiinteistön sisäilmaa yöllä
Keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
 • Ohjaus mahdollista olosuhteiden perusteella kuten huoneistokohtaisessa ilmanvaihdossa
 • Edellyttää huoneistokohtaisia mittauksia ja päätelaiteohjauksia
 • Suositeltavaa olla kytkettynä kiinteistöautomaatioon, jolloin ilmanvaihtokoneen etävalvonta mahdollista
 • Mahdollisimman kattava valvonta laitteelle parhaan toiminnan optimoimiseksi, jos ilmanvaihto on varustettu huoneistokohtaisella ohjauksella
Huoneistokohtainen ilmanvaihto
 • Mahdollistaa jokaisen huoneiston kohdalla yksilöllisen ilmanvaihdon säätämisen
Esimerkkejä erilaisista ohjausmahdollisuuksista
 • Ilmanvaihdon tehostus tarpeen vaatiessa
 • Poissaolo-ohjaus vähentää ilmanvaihtoa ja säästää energiaa, kun huoneistossa ei ole paikalla ihmisiä
 • Kesäajalla hyödyllinen ominaisuus on yötuuletus, jonka avulla voidaan raikastaa huoneiston sisäilmaa yöllä
 • Voidaan yhdistää kiinteistön tai huoneiston automaatiojärjestelmään
 • Huoneistokohtainen ohjauspaneeli ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän ohjaukseen
 • Lämmöntalteenoton hyötysuhteen mittaaminen
 • Huoltoilmaisin muistuttaa tarvittavista ja tulevista huoltotoimenpiteistä
 • Ilmanvaihtoa voidaan myös ohjata läsnäolon, hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuksin avulla.

Kysy lisää energiatehokkaasta taloyhtiöstä

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta taloyhtiö

pexels-rdne-stock-project-5921494

Perusparannusten ajoituslaskuri

Pitkän tähtäimen suunnitelma ja laskuri Kiinteistön perusparannusta suunniteltaessa keskeisimmät työkalut ovat energiakatselmus ja kuntoarvio, joka sisältää PTS:n (pitkän tä...
Taloyhtiöneuvonta

Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi?

Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi? Taloyhtiöllä on hyvä olla käytössä tiettyjä työkaluja, joilla energiankulutusta voidaan seurata ja hallita. Alta löytyy listaus hyödyllisist...
Ilmastointi ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto Ilmanvaihtojärjestelmät voi jakaa kolmeen pääkategoriaan:  painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä keskitetty tai huoneistokohta...
Energiatehokkuuselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista energiatehokkuusselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin ...
Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista kuntoselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kan...
Avustukset

Avustukset

Avustukset Tässä osiossa listataan kaikki avustukset, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää. ...