Yhdessä kohti energiatehokasta taloyhtiötä!

Neuvoo.fi antaa ohjausta taloyhtiöiden energiaremonttien oikea-aikaiseen toteuttamiseen. Kannustamme energiahankkeisiin ryhtymiseen ja tuemme remonttien onnistumista. Tärkeää on suunnitelmallisuus remonttien toteuttamisessa sekä oikean ratkaisun löytäminen taloyhtiökohtaisesti. Annamme vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia suunniteltaessa.

Vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannusta suunnitellessa katsothan myös erillisen hankesivumme www.perusparannus.fi.

Avustukset

Tässä osiossa listataan kaikki avustukset, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää.

ARAn energia-avustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää taloyhtiöille rahoitusta energiatehokkuustoimenpiteiden tekoon. Avustusta taloyhtiö voi saada enintään 4000 tai 6000 euroa per asunto – riippuen siitä kuinka energiatehokkaaksi taloyhtiö korjataan. Avustuksen suuruus riippuu myös siitä, kuinka suuria tehtävät investoinnit ovat ja mitä toimenpiteitä tehdään.

Vaatimuksena avustuksen saamiselle on se, että rakennuksen E-luku paranee vaaditun määrän taloyhtiön rakennusaikaisesta E-luvusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiöillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet hyödyntää avustusta. Esimerkiksi öljylämmitteinen taloyhtiö saa avustuksen käytännössä varmasti vaihtamalla vain lämmitysmuotoa – tai jos lämmitysmuodon vaihto on jo tehty, tukea saa mihin tahansa energiatehokkuustoimiin. Uudehko kaukolämpölämmitteiden taloyhtiö sen sijaan joutuu tekemään merkittäviä toimenpiteitä avustuksen ehtojen täyttämiseksi.

Tarkemmin hakuohjeisiin kannatta perehtyä aran sivuilla:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot

Käytännössä järkevin tapa taloyhtiölle hakea rahoitusta on ottaa ensin yhteyttä energiatehokkuuspalveluita tarjoavaan konsulttiyritykseen tai energianeuvontaan. Ne osaavat parhaiten neuvoa, miten kannattavat energiatehokkuustoimenpiteet tulisi selvittää, ja paljonko niihin voisi saada avustusta. Samalla saa myös tiedon, jos taloyhtiöllä ei ole edellytyksiä hyödyntää avustusta.

Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus

ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspaikkojen edellyttämiin muutoksiin. Avustettavia kustannuksia ovat esimerkiksi hankesuunnittelu, sähköpääkeskuksen muutostyöt ja latauslaitteet. Avustuksen suuruus on 35 % toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 90 000 euroa.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus

Esteettömyysavustus

Avustusta voidaan hakea liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää avustusta toimenpiteisiin, joilla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Esteettomyysavustus

Hissiavustus

Hissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta. Avustuksen kohteena on uuden hissin rakentaminen kerrostaloon, jossa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen suuruus on enintään 45 % hyväksyttävistä rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Tarkemmat ohjeet avustuksesta täältä:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Hissiavustus

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Avustus on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneille rakennuksille. Avustusta voidaan käyttää kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. ARAn myöntämän tuen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista.

Tarkemmat ohjeet avustuksesta täältä:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Kuntotutkimus_ja_perusparannuksen_suunnittelu

Perusparannuksen lainoitus

ARA voi myöntää takauslainaan taloyhtiön perusparantamiseen. Takauslainan määrä on enintään 70 % kohtuullisista perusparannuskustannuksista.

Lisätietoa takauslainasta täältä:
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Perusparannuksen_lainoitus/Asuntoosakeyhtiotalot

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

Museovirasto myöntää entistämisavustusta rakennuksen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus vaatii erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustuksen suuruus on 40 % kustannusten määrästä 8000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 25 % 35 000 euroon asti.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä:
www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

Rakennusperinnön hoitoavustus

ELY-keskus myöntää avustusta eri perustein suojelluille tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille. Avustusta voidaan hakea korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Avustuksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta sitä voidaan myöntää enintään 50 % kustannuksista.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä:
www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

Kysy lisää energiatehokkaasta taloyhtiöstä

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta taloyhtiö

Eristys ja tiivistys

Eristys ja tiivistys

Eristys ja tiivistys Rakennukset eristäminen ja tiivistäminen vaikuttavat moneen asiaan, kuten ilmanvaihtoon sekä lämmitystarpeeseen. Alta löydät tietoa ja huomioita eristyk...
Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista kuntoselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kan...
Ilmastointi ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto Ilmanvaihtojärjestelmät voi jakaa kolmeen pääkategoriaan:  painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä keskitetty tai huoneistokohta...
Taloyhtiöneuvonta

Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi?

Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi? Taloyhtiöllä on hyvä olla käytössä tiettyjä työkaluja, joilla energiankulutusta voidaan seurata ja hallita. Alta löytyy listaus hyödyllisist...
Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu Suunnitelmallisuus ja remonttien aikataulutus on tärkeää taloyhtiössä. Monilla remonteilla on vaikutusta toisiinsa, joten toteutusjärjestys kannattaa suunni...
Energiatehokkuuselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista energiatehokkuusselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin ...