Neuvoo.fi

Maksuton ja puolueeton energianeuvontapalvelu Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä!

Mikä Neuvoo.fi?

Tarjoamme puolueetonta neuvontaa koskien energiatehokasta asumista, remontointia ja rakentamista sekä tuoreinta tietoa muun muassa eri energia- ja lämmitysmuodoista.

Neuvontaa rahoittavat Energiavirasto, Tampereen Energia ja Tampereen kaupunki.

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan Ekokumppanit Oy:n alainen Neuvoo.fi -energianeuvonta on osa Motivan koordinoimaa maakunnallista energianeuvontaverkostoa.

Medialle

Ota yhteyttä

Kehitys- ja toimintahankkeita

Neuvoo.fi -energianeuvonnan taustalla on Ekokumppanit Oy:n alainen Energiatehokkuus ja uusiutuva energia -tiimi. Olemme mukana myös monissa kehitys- ja toimintahankkeissa. Tästä alta löydät tietoa niistä.

Neuvoo.fi ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Maapallon eri maista ja niiden johtajista koostuva Yhdistyneet kansakunnat asetti historiallisessa yleiskokouksessaan vuonna 2015 seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta (engl. Sustainable Development Goals, SDG).

Tämä YK:n kestävän kehityksen globaali Agenda 2030 -toimintaohjelma pyrkii viemään maailmaan parempaan suuntaan eri mittareilla, kuten lopettamalla köyhyyden sekä vastaamalla eriarvoisuusongelmiin, ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökysymyksiin. Ohjelman 17 tavoitetta jakaantuvat 169 alatavoitteeseen, joiden saavuttamisen tavoitteellinen takaraja on vuosi 2030.

Rane – Neuvoo.fi -toiminnan taustalla toimiva Ekokumppanit Oy:n energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aihepiirin energiatiimi toteuttaa monia näistä tavoitteista työssään suorasti ja epäsuorasti. Erityisesti Agenda 2030 -tavoitteet 7, 9, 11 ja 13 näkyvät työssämme suoraan.

SDG_tavoitteet_FI
Tavoite 7

7 Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoite 7 edullista ja puhdasta energiaa näkyy erityisesti energianeuvonnan palveluissamme. Antaessamme neuvoja pyrimme saamaan neuvonnan asiakkaat siirtymään kohti kestäviä energianlähteitä asumisessaan. Suosittelemme esimerkiksi kestävästi tuotettua kaukolämpöä ja innovatiivisia lämmitysjärjestelmiä vanhojen ja epäympäristöystävällisten ratkaisujen kuten öljylämmityksen sijasta.

Tavoite 9

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Energianeuvonnan lisäksi pyrimme myös luomaan kestävää kehitystä. Tavoite 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja on työssämme läsnä yliopisto-, yhteisö-, asuntoyhtiö- ja viranomaisyhteistyön myötä. Näissä yhteistyön eri muodoissa edistämme kattavaa ja muutoskykyistä infrastruktuuria Tampereen alueelta lähtien. Olemme työskennelleet esimerkiksi kestävän puurakentamisen ja siihen liittyvän osaamisen lisäämiseksi yhdessä Tampereen yliopiston ja TAMK:in kanssa.

Tavoite 11

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Energiatiimimme ja koko organisaatiomme Ekokumppanit on organisoinut useita ympäristöön liittyviä tilaisuuksia Tampereen alueella ympäristökysymysten, kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen aihepiireistä. Näiden myötä toiminnassamme näkyvät tavoite 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä tavoite 13 ilmastotekoja.

Tavoite 13

13 Ilmastotekoja

Olemme järjestäneet myös useita työpajatilaisuuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, vinkkien jakamiseksi ja ihmisten lähelle tulevan keskustelun aiheesta aikaansaamiseksi.

Myös muut kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät toiminnassamme. Pyrimme työssämme kokonaisvaltaiseen kestävyysajatteluun. Lisätietoa Agenda 2030 – kestävän kehityksen toimintaohjelmasta:

www.kestavakehitys.fi/agenda-2030
www.ykliitto.fi/kestava-kehitys