Neuvoo.fi

Free and impartial energy consulting service in Pirkanmaa and Kanta-Häme!

What is Neuvoo.fi?

We offer unbiased advice regarding energy-efficient living, renovation and construction, as well as the latest information on, among other things, different forms of energy and heating.

The consultation is funded by Energiavirasto, Tampereen Energia and City of Tampere.

The Neuvoo.fi energy consultancy under Ekokumppanit Oy, which is part of the Tampere city group, is part of the provincial energy consultancy network coordinated by Motiva.

For the media

Contact us

Development and operational projects

Neuvoo.fi energy advice is backed by the Energy Efficiency and Renewable Energy team under Ekokumppanit Oy. We are also involved in many development and operational projects. You can find information about them below.

Neuvoo.fi and the UN's sustainable development goals

In its historic General Assembly in 2015, the United Nations, made up of different countries and their leaders, set seventeen sustainable development goals (Sustainable Development Goals, SDG).

This UN’s global Agenda 2030 action program for sustainable development aims to take the world in a better direction with different metrics, such as ending poverty and responding to inequality problems, climate change and other environmental issues. The program’s 17 goals are divided into 169 sub-goals, the target deadline for achieving which is 2030.

The energy team of Ekokampanit Oy, which is the background of Rane – Neuvoo.fi’s activities, in the area of energy efficiency and renewable energy, implements many of these goals directly and indirectly in their work. In particular, Agenda 2030 goals 7, 9, 11 and 13 are directly reflected in our work.

SDG_tavoitteet_EN
Tavoite 7

7 Cheap and clean energy

Goal 7 affordable and clean energy can be seen especially in our energy consulting services. When giving advice, we aim to get the clients of the advice to move towards sustainable energy sources in their housing. For example, we recommend sustainably produced district heating and innovative heating systems instead of old and unfriendly solutions such as oil heating.

Tavoite 9

9 Sustainable industry, innovations and infrastructures

Energianeuvonnan lisäksi pyrimme myös luomaan kestävää kehitystä. Tavoite 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja on työssämme läsnä yliopisto-, yhteisö-, asuntoyhtiö- ja viranomaisyhteistyön myötä. Näissä yhteistyön eri muodoissa edistämme kattavaa ja muutoskykyistä infrastruktuuria Tampereen alueelta lähtien. Olemme työskennelleet esimerkiksi kestävän puurakentamisen ja siihen liittyvän osaamisen lisäämiseksi yhdessä Tampereen yliopiston ja TAMK:in kanssa.

Tavoite 11

11 Sustainable cities and communities

Energiatiimimme ja koko organisaatiomme Ekokumppanit on organisoinut useita ympäristöön liittyviä tilaisuuksia Tampereen alueella ympäristökysymysten, kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen aihepiireistä. Näiden myötä toiminnassamme näkyvät tavoite 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä tavoite 13 ilmastotekoja.

Tavoite 13

13 Climate acts

Olemme järjestäneet myös useita työpajatilaisuuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, vinkkien jakamiseksi ja ihmisten lähelle tulevan keskustelun aiheesta aikaansaamiseksi.

Myös muut kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät toiminnassamme. Pyrimme työssämme kokonaisvaltaiseen kestävyysajatteluun. Lisätietoa Agenda 2030 – kestävän kehityksen toimintaohjelmasta:

www.kestavakehitys.fi/agenda-2030
www.ykliitto.fi/kestava-kehitys