ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen
haasteisiin

Kunta

neuvoo.fi > neuvontapalvelut > kunta

Kuntien energianeuvonta

Lämmöntuotannon kestävät ja uusiutuvat ratkaisut, lämpöpumput, aurinkopaneelit, energiatehokkaat rakenteet ja ratkaisut, sähköautojen latauspisteet. Kuntien työlistalla on tänä päivänä paljon kestävää uudistumista. Ekokumppanit auttaa ja tuo yhteen kuntia tässä toiminnassa.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat pääfokuksena tekemässämme kuntien energianeuvonnassa. Erityisesti kiinteistöt korostuvat, niiden ollessa suurin energiankäytön osa-alue, johon kunnat voivat omalla toiminnallaan ja suunnittelullaan suoraan vaikuttaa.

Kuntien energiatehokkuustyö kulkee käsi kädessä muiden ajankohtaisten ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen aihekokonaisuuksien kanssa: ilmastotyö ja vähähiilisyys, kiertotalous, resurssitehokkuus sekä luonnon monimuotoisuuden hyvinvointi. Ekokumppaneilla on  näistä luotettavaa osaamista. Toimintamme tavoitteena on kokonaisuuden hahmottava systeemiajattelu, jossa seurataan ajankohtaisesti kestävyystyön sääntelyä, toimijakenttää ja tutkimusta.

KETS-foorumi -verkostosta energiavastaaville vertaistukea!

Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyen pyöritämme Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä kummassakin omaa KETS-foorumia. Tämä verkostomainen toimintamallimme tuo yhteen kunnissa erityisesti kiinteistöjen energian ympärillä toimivia asiantuntijoita. Joukossamme on energia-asiantuntijaa, lvi-asiantuntijaa, kiinteistöpäällikköä ja muuta osaajaa. Löytyy joukosta myös muutama tekninen johtajakin. Vertaistuellinen ja ajankohtaisia asioita keskustellen ja asiantuntijavieraiden avulla esiin tuova foorumi on suunnattu kaiken kokoisille kunnille pienistä suuriin. Toimintamallista on laadittu KETS-selvitys 2020–2021, joka kuvaa lisää sen toimintaperiaatteita.

Jos haluat osallistua mukaan vertaistuelliseen toimintaan – tai vaikka vain varmistaa, että kuntasi on mukana – älä epäröi ottaa yhteyttä!

Puolueetonta ja maksutonta toimintaa rahoittaa valtion Energiavirasto.

Yhteystiedot / kuntien energianeuvonta:

Jesper Uunila
projektipäällikkö
Ekokumppanit Oy
+358 40 130 4817
wrfcre.hhavyn@gnzcrer.sv