Kuntien energianeuvonta

Lämmöntuotannon kestävät ja uusiutuvat ratkaisut, lämpöpumput, aurinkopaneelit, energiatehokkaat rakenteet ja ratkaisut, sähköautojen latauspisteet. Kuntien työlistalla on tänä päivänä paljon kestävää uudistumista. Ekokumppanit auttaa ja tuo yhteen kuntia tässä toiminnassa.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat pääfokuksena tekemässämme kuntien energianeuvonnassa. Erityisesti kiinteistöt korostuvat, niiden ollessa suurin energiankäytön osa-alue, johon kunnat voivat omalla toiminnallaan ja suunnittelullaan suoraan vaikuttaa.

Kuntien energiatehokkuustyö kulkee käsi kädessä muiden ajankohtaisten ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen aihekokonaisuuksien kanssa: ilmastotyö ja vähähiilisyys, kiertotalous, resurssitehokkuus sekä luonnon monimuotoisuuden hyvinvointi. Ekokumppaneilla on  näistä luotettavaa osaamista. Toimintamme tavoitteena on kokonaisuuden hahmottava systeemiajattelu, jossa seurataan ajankohtaisesti kestävyystyön sääntelyä, toimijakenttää ja tutkimusta.

KETS-foorumi -verkostosta energiavastaaville vertaistukea!

Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyen pyöritämme Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä kummassakin omaa KETS-foorumia. Tämä verkostomainen toimintamallimme tuo yhteen kunnissa erityisesti kiinteistöjen energian ympärillä toimivia asiantuntijoita. Joukossamme on energia-asiantuntijaa, lvi-asiantuntijaa, kiinteistöpäällikköä ja muuta osaajaa. Löytyy joukosta myös muutama tekninen johtajakin. Vertaistuellinen ja ajankohtaisia asioita keskustellen ja asiantuntijavieraiden avulla esiin tuova foorumi on suunnattu kaiken kokoisille kunnille pienistä suuriin. Toimintamallista on laadittu KETS-selvitys 2020–2021, joka kuvaa lisää sen toimintaperiaatteita.

Jos haluat osallistua mukaan vertaistuelliseen toimintaan – tai vaikka vain varmistaa, että kuntasi on mukana – älä epäröi ottaa yhteyttä!

Puolueetonta ja maksutonta toimintaa rahoittaa valtion Energiavirasto.

Menneiden tilaisuuksien aiheita

Pirkanmaan KETS-foorumi

15.12.2020      Huoltohenkilöstön kouluttaminen

 10.3.2021       Rakennuskanta ja muuttuva ilmasto

 22.4.2021       Kiinteistöjen aurinkovoimahankkeet

 8.6.2021         Vihreä rahoitus

 23.9.2021       Energiayhteisöjen mahdollisuudet kunnille

 2.12.2021       Kuntien energiatehokkuustyön haasteet

 10.2.2022       Aurinkoenergia, huoltohenkilöstön kouluttaminen

 31.3.2022       Kiinteistöjen ilmastotieto energiajohtamisen tueksi

 1.6.2022         Energiatehokkaat hankinnat

 9.9.2022         Kysyntä- ja kulutusjousto

 27.10.2022    Tampereen Tilapan ja Swecon TeKeVä -hanke (tehokas, kestävä, vähähiilinen)

 7.12.2022       AI-energiakartoitus

 10.2.2023       Kulunhallinnan modernit ratkaisut energiatehokkuusnäkökulmasta

 31.3.2023       Senaatti-konsernin energiansäästöohjelma

 1.6.2023         Digitaaliset kiinteistön turvallisuustiedon hallinta-alustat

 21.9.2023       Energiansäästöviikko ja astetta alemmas

 8.11.2023       Energiadirektiivien ajankohtaiset kunnille

Kanta-Hämeen KETS-foorumi

25.8.2020        Sähköajoneuvojen lataus ja latauspisteet

 15.10.2020    Energiatehokkaat hankinnat

 1.12.2020       Aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuudet kunnissa

 9.3.2021         Aurinkovoimaa kiinteistöihin

 20.4.2021       Huomioitavia asioita ilmavesi- ja maalämpöpumppua hankittaessa

 8.6.2021         Vihreä rahoitus

 24.9.2021       Lämmön talteenotosta ja lämpöpumpuista

 2.12.2021       Valtakunnallinen KETS-vertaisoppimishanke

 17.2.2022       Sähkölatausvelvoitteet + Huoltohenkilöstön koulutu Sweco

 12.4.2022       Aurinkoenergia

 31.5.2022       Energiatehokkaat hankinnat

 2.9.2022         Kysyntä- ja kulutusjousto

 27.10.2022    Tampereen Tilapan ja Swecon TeKeVä -hanke (tehokas, kestävä, vähähiilinen)

 7.12.2022       AI-energiakartoitus

 3.2.2023         Kulunhallinnan modernit ratkaisut energiatehokkuusnäkökulmasta

 31.3.2023       Senaatti-konsernin energiansäästöohjelma

 23.5.2023       Digitaaliset kiinteistön turvallisuustiedon hallinta-alustat

 21.9.2023       Energiansäästöviikko ja astetta alemmas

 7.11.2023       Energiadirektiivien ajankohtaiset kunnille

Yhteiset ja laajemman jakelun kuntien rakennuttajatilaisuudet

16.4.2020        Ekokumppanit: Vinkkejä KETS-sopimustyöhön, Motiva: KETS-sopimus,

                             HAMK: oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet, Granlund: Energiakatselmukset,

                             Business Finland: Energiatuki, Kuntarahoitus: Vihreä rahoitus.

20.4.2020        YM: Vähähiilisyyden säädöskehitys ja käytäntö, YM: Pitkän aikavälin korjausstrategia 2050,

                             TOAS: Talonrakennuskohteen toteutus allianssimallilla, Case Hippostalo.

                             Sweco: Energian tulevaisuus, Sweco: Älykäs automaatio.

4.11.2020        TUNI/TAMK: Energiayhteisöt osana energiajärjestelmää, VTT: Parempi korjata kuin tehdä

                             tilalle uusi, Ekokumppanit: Energiaviisaat kaupungit hankkeen IT/Tekoäly-löydökset ja

                             kiinteistön integraatiosuunnittelu rakentamisen ohjauksessa.

13.4.2021        Puurakentaminen-teema. Motiva: Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu,

                             VTT: Puukoulu versus betonirakenteinen koulu, Lempäälä: kunnan puurakentamisen ohje,

                             TOAS: Puurakentamisen rooli TOAS:in tulevaisuudessa. Imatra: Case Mansikkalan puukoulu,

                             Kuopio: Case vähähiilinen hirsikoulu/resurssiviisas lähipalvelukeskus, Metsäkeskus:

                             Puurakentamisen tilanne Pirkanmaalla, TUNI: Puun potentiaali lisäkerrosrakentamisessa.

12.10.2021      Vähähiilinen rakentaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen -teema.

                             SYKE: KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmä, Senaatti: Vähähiilisyysstrategia,

                             Motiva: Päästöttömien työmaiden green deal ja työkoneiden ympäristövaatimukset,

                             TUNI: olemassa olevien rakennusten sopeutuminen tulevaisuuden ilmastoon,

                             HVS Consulting Oy: Aurinkosuojaus.

7.4.2022           Kuntien rakentamisen kiertotalous -teema

                             FIGBC: Kiertotalouden mahdollisuudet rakennusalalla

                             Vantaa kpki, Kokemuksia kiertotalouden tuomisesta julkisiin rakennushankkeisiin

                             Spolia: Palveluja ja tukea kiertotalouden mukaiseen rakennuttamiseen julkisille tilaajille

                             SKANSKA: Rakennusliikkeen terveiset tilaajille ja rakennuttamisprosessien kehittäjille

7.10.2022        Lempäälä-talon case-esittely ja kierros, Swecon energiatehokkuusesityspaketti

27.4.2023        Luonnon huomioiminen kuntien rakentamisessa: Syke, SRV:n biodiversiteettitavoitteet, koulu-case Turku ja case Hiedanranta

10.10.2023      SRI / Kuntien älyvalmiit kiinteistöt (Motiva, Caverion, Ekokumppanit)

Kysy lisää kuntien energianeuvonnasta

jesper-uunila_2022

Jesper Uunila

Projektipäällikkö