ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen
haasteisiin

Yritys

neuvoo.fi > neuvontapalvelut > yritys

Yrityksen energia-asiat kuntoon?

Tällä sivulla on aihepiireittäin vinkkejä, kun lähestyt energia-asioita yrityksen roolissa.

Yrityksen kilpailuetu voi toisinaan rakentua jopa kokonaan kustannustehokkuudelle, joka aikaansaadaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön kautta. Elokuun alussa 2022 nähtiin kuluvan vuoden pörssisähkön tuntihinnassa ennätys, noin 1070 € per MWh. Tyypillisesti sydäntalvella ja kovimpien pakkasten aikaan arkiaamuina vallitsevat normaalisti kovimmat pörssisähkön hinnat. Nykyisin sähkönhinta onkin niin korkea, että aurinkosähköjärjestelmät voivat maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan lähes 5 vuodessa ja sähkölämmitystä korvattaessa lämpöpumput reilustikin alle 5 vuodessa riippuen kohteesta.

Lisäetua uusiutuvan energian käytön myötä saadaan kiinteistövarallisuusarvon kasvussa, parempana yrityskuvana asiakkaiden suuntaan sekä yrityksen pienempänä hiilijalanjälkenä.

Energiankäyttöä tehostamalla säästät sekä yrityksen lompakkoa että luontoa. Kaikki energiantuotanto jossakin määrin vaatii resursseja ja maankäyttöä, joka on pois koskemattomalta luonnolta tai muusta toiminnasta. Mitä vähempi, sitä parempi! Jos haluat ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä neuvojaamme, kurkkaa yhteystiedot alta.

1/4 One-Stop-Shop

Tulossa!

2/4 Energia-tehokkuuden kartoitus

Yhteys energianeuvojaan ja täsmäkatselmus.

3/4 Tuet

Tukea energiainvestointeihin.

4/4 Investoinnit ja rahoitus

Energiainvestoinnit ja niiden rahoitus.

1/4 One-Stop-Shop

Rane – Neuvoo.fi:n yhden pysähdyksen taktiikalla saat nopeasti apua vaivaasi. Tulossa!

2/4 Energiatehokkuuden kartoitus

Ensimmäinen askel – ole yhteydessä energianeuvojaan ja tarvittaessa pyydä maksuton energianeuvontakäynti.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen yritykset ovat oikeutettuja alueellisen energianeuvojan käyttöön. Neuvojat ovat Ekokumppanien energia-asiantuntijoita ja neuvonta on puolueetonta, kaupallisesti riippumatonta ja yrityksille täysin maksutonta. Neuvojien yhteystiedot löydät sivun alalaidasta. Neuvonta tapahtuu pääosin puhelimitse ja sähköpostitse, toisinaan myös paikan päällä käyden.

Pirkanmaan alueella yritykset voivat myös tilata maksuttomasti muutamista paikallisista energiapuolen konsulttialan yrityksistä maksuttoman neuvontakäynnin. Käynnin aikana kuulet asiantuntijalta mahdollisuuksista parantaa yrityksenne energiatehokkuutta ja saat tietoa energiatuesta, jota on saatavilla energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointeihin.

Neuvontakäyntitoiminta on Energiaviraston rahoittaman alueellisen neuvonnan organisoima palvelu yrityksille. Se sopii parhaiten yrityksille, joiden energiankulutus on vähintään 500 000 kWh vuodessa. Kyseinen neuvontakäynti tilataan web-lomakkeella, joka aukeaa klikkaamalla tästä linkistä tai allaolevasta kuvaa.

Ekokumppanit.fi/energiakampanja – Neuvontakäynnin tilauslomake.

Pienten mutta varsinkin suurten yritysten kannattaa liittyä energiatehokkuussopimukseen. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Liittymällä energiatehokkuussopimukseen osoitat asiakkaille vastuullisuutesi, saat myönteistä julkisuusarvoa eri yhteyksissä ja voit saada valtiolta enemmän tukea energiainvestointeihin tai energiatehokkuussopimus voi tukimallista riippuen olla jopa tuen saannin perusehtonakin. Nykyinen energiatehokkuussopimusten kausi päättyy vuonna 2025.

Tutustu oman alasi toimenpideohjelmaan ja liittymisdokumenttiin, täytä oman toimialasi liittymisasiakirja ja lähetä se kahtena kappaleena toimialaliittoon. Osoitteen löydät liittymisasiakirjasta.

Toinen askel – Täsmäkatselmus

Suosittu täsmäkatselmusten pilottikausi sai jatkoa ja täsmäkatselmukselle voit hakea tukea 31.12.2023 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmoijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneita lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita.

Pyydä konsulttiyritykseltä tarjous Motiva-mallin mukaisesta energiakatselmuksesta. Voit halutessasi käyttää apuna Motivan sivuilla olevaa tarjouspyyntömallia.

Motiva myös ylläpitää listaa Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevistä yrityksistä.

Energiakatselmuksen avulla yritys saa tietoonsa kustannustehokkaat mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja saada kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Täsmäkatselmus kohdistetaan haluttuun kokonaisuuteen, esimerkiksi aurinkosähkön hyödyntämiseen. Täsmäkatselmuksen toteutustapa ja raportointitapa ovat varsin vapaamuotoisia ja pitkälti sovittavissa asiakkaan kanssa.

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus tehdään Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Motiva kouluttaa katselmoijat ja valvoo katselmusten laatua.

Vuosina 2021–2022 toteutettavan pilotoinnin aikana tukea voidaan myöntää mikro- ja pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Kunnille ja kuntayhtymille ei myönnetä tukea täsmäkatselmukseen.

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työn hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea.

Täsmäkatselmukselle voit hakea tukea 31.12.2023 asti. Katselmusten on oltava tehtyinä tukipäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2024. Aikaa tuen maksatushakemuksen jättämiseen Business Finlandille on 4 kk katselmuksen valmistumisesta.

Täsmäkatselmus poikkeaa sisällöltään, vaatimuksiltaan ja raportoinniltaan merkittävästi muista tuetuista Motiva-mallin mukaisista katselmuksista.
Täsmäkatselmuksessa voidaan katselmoida kohteesta vain halutut osa-alueet ja työn suoritus- ja raportointitapa on vapaa.  Täsmäkatselmus on tarkoitettu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille.

  • Kiinteistökohteissa yli 10 000 rm3 kohteille.
  • Mikro- ja pk-yritysten teollisuuden yli 40 000 €/a yhteenlaskettujen energia- ja vesikustannusten kohteille.
  • Pk-yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteille.

Kohde voi koostua useista rakennuksista samassa osoitteessa yhteisillä kunnannallisteknisillä liittymillä.

3/4 Tuet

Kolmas askel - Tukea energiainvestointeihin

Valtio tarjoaa tukea mikro- ja pk-yrityksille Motiva-mallin energiakatselmuksiin ja energiatehokkuusinvestointeihin. Energiatuella edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Energiatukea voi hakea Business Finlandilta. Monet energiakatselmuksia tekevät konsultit auttavat myös tuki- ja investointiprosessissa. Tukimahdollisuudet ja tukiprosentit riippuvat mm. hankinnan sisällöstä. Tee tukihakemus ennen investointia ja tarkista vielä, saako energiaremontin aloittaa ennen tukipäätöstä.

4/4 Investoinnit ja rahoitus

Neljäs askel – energiainvestoinnit

Energiainvestointia ennen myös kustannustehokkaat mahdolliset järkevät säätö- ja käyttötapamuutokset on syytä käydä läpi. Kaikki investoinnit on erittäin suositeltavaa kilpailuttaa. Nykyisessä kilpailutilanteessa on huomioitava, että yleinen hintataso on parissa vuodessa noussut tuntuvasti, toimitusajat jopa useita kuukausia ja tarjouksia voi olla vaikea edes saada. Nykyisellä energianhintojen tasolla investoinnit ovat silti kannattavampia kuin koskaan aiemmin. Lainarahaa käytettäessä on suositeltavaa harkita korkoputkien tai vastaavien korkotason suojauksien käyttöä. Energiainvestointien osalta on syytä olla ripeä mutta liika kiire voi kostautua monella tavalla.

Suositut investoinnit vuonna 2022

Mikäli sähkölämmitystä, öljylämmitystä tai kaasulämmitystä vielä käytetään, kannattaa lämmitys viipymättä saneerata puupelletille, puuhakkeelle tai lämpöpumpuille. Mikäli kohteessa on tarpeen varastoida myös ylilämpöä tai käyttää myös runsaasti tilojen jäähdytystä, voi maalämpö kalliokylmällä täydennettynä olla järkevin ratkaisu. Ilmalämpöpumppu puolestaan on usein kannattavin vaihtoehto suurten hallien lämmityksessä.  Energianeuvoja auttaa sopivimman ja kannattavimman lämmitysmuodon valinnassa.

Suosittu ja nopeasti nouseva yrityksien kohde on aurinkosähkö. Jos pörssisähkön hinta pysyy korkealla, on jopa pelkkä itsetuotetun aurinkosähkön myynti riittävän kannattavaa suurellekin aurinkosähköjärjestelmälle. Kannattavinta kuitenkin on käyttää itsetuotettu sähkö ensisijaisesti kyseisessä kiinteistössä.

Muita kannattavia toimia ovat mm. yli 20-vuotiaiden kiertovesipumppujen ja puhaltimien uusinta sekä moderni säätötekniikka. Pienillä investoinnilla saadaan usein suuriakin energiansäästöjä.

Rahoitusvaihtoehtoja energiainvestoinnille

Energiatukea voi saada osalle investointisummasta. Mikäli tukee on mahdollisuus, ovat tukiprosentit tyypillisesti välimaastossa 10-25 % investoinnin kokonaissummasta.

Muulle osalle voidaan hakea pankkilainaa tai pienissä investoinneissa myös osamaksurahoitukset voivat olla mielekkäitä vaihtoehtoja, ennen kaikkea luoton korosta riippuen.

Hyvä vaihtoehto voi myös olla kokonaisvaltainen huolto-leasing -tyyppinen järjestely, jossa kaikenlainen järjestelmän huolenpito jää leasing-yhtiön toimeksi ja tilaaja maksaa vain tietyn kuukausimaksun.

Myös ESCO-ratkaisu voi olla mielekäs vaihtoehto. Palveluntarjoaja toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteet asiakkaalle kokonaistoimituksena. Kokonaistoimitukseen voi sisältyä palvelutarjoajan hankkima rahoitus, mutta asiakas voi halutessaan itse huolehtia rahoituksesta. Asiakas voi saada hankkeeseen valtion investointitukea. Palveluntarjoajana voi toimia erillinen energiatehokkuuspalveluita tarjoava yritys, ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö tai energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys (lähde: Motiva Oy).