Yrityksen energia-asiat kuntoon?

Nykyisin sähkönhinta on asettunut vuoden 2023 aikana alemmalle tasolle mutta on odotettavissa että jälleen erityisesti sydäntalvella ja tuulettomina talvipäivinä pörssisähkön hinta voi nousta useisiin satoihin euroihin kilowattituntia kohden. Vuoden 2023 syksyllä uusissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa pelkän sähköenergian osalta liikutaan käyttöprofiilista riippuen suunnilleen tasolla 80-120€ per MWh (eli noin 180-220€/MWh sähkön kokonaishintana) mutta hyvin pienissä kulutuskohteissa pelkän sähköenergian hintataso voi edelleen olla jopa 600€/MWh.

Lisäetua uusiutuvan energian käytön myötä saadaan kiinteistövarallisuusarvon kasvussa, parempana yrityskuvana asiakkaiden suuntaan sekä yrityksen pienempänä hiilijalanjälkenä.

Energiankäyttöä tehostamalla säästät sekä yrityksen lompakkoa että luontoa. Kaikki energiantuotanto jossakin määrin vaatii resursseja ja maankäyttöä, joka on pois koskemattomalta luonnolta tai muusta toiminnasta. Mitä vähempi, sitä parempi!

Täsmäkatselmus

Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmoijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneita lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita.

Pyydä konsulttiyritykseltä tarjous Motiva-mallin mukaisesta energiakatselmuksesta. Voit halutessasi käyttää apuna Motivan sivuilla olevaa tarjouspyyntömallia.

Motiva myös ylläpitää listaa Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevistä yrityksistä.

Energiakatselmuksen avulla yritys saa tietoonsa kustannustehokkaat mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja saada kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Täsmäkatselmus kohdistetaan haluttuun kokonaisuuteen, esimerkiksi aurinkosähkön hyödyntämiseen. Täsmäkatselmuksen toteutustapa ja raportointitapa ovat varsin vapaamuotoisia ja pitkälti sovittavissa asiakkaan kanssa.

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus tehdään Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Motiva kouluttaa katselmoijat ja valvoo katselmusten laatua.

Vuosina 2021–2022 toteutettavan pilotoinnin aikana tukea voidaan myöntää mikro- ja pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Kunnille ja kuntayhtymille ei myönnetä tukea täsmäkatselmukseen.

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työn hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea.

Suosittu täsmäkatselmusten pilottikausi sai jatkoa ja täsmäkatselmukselle voit hakea tukea 31.12.2024 asti. Katselmusten on oltava tehtyinä tukipäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2025. Aikaa tuen maksatushakemuksen jättämiseen Business Finlandille on 4 kk katselmuksen valmistumisesta.

Täsmäkatselmus poikkeaa sisällöltään, vaatimuksiltaan ja raportoinniltaan merkittävästi muista tuetuista Motiva-mallin mukaisista katselmuksista. Täsmäkatselmuksessa voidaan katselmoida kohteesta vain halutut osa-alueet ja työn suoritus- ja raportointitapa on vapaa. Täsmäkatselmus on tarkoitettu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille.

  • Kiinteistökohteissa yli 10 000 rm3 kohteille.
  • Mikro- ja pk-yritysten teollisuuden yli 40 000 €/a yhteenlaskettujen energia- ja vesikustannusten kohteille.
  • Pk-yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteille.

Kohde voi koostua useista rakennuksista samassa osoitteessa yhteisillä kunnannallisteknisillä liittymillä.

Kysy lisää yrityksen energiatehokkuudesta

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta yritys

pexels-dom-j-45110

Yrityksen tuet

Yrityksen tuet Tukea energiainvestointeihinValtio tarjoaa tukea mikro- ja pk-yrityksille Motiva-mallin energiakatselmuksiin ja energiatehokkuusinvestointeihin. Energiatuella...
pexels-karolina-grabowska-4497591

Investoinnit ja rahoitus

Investoinnit ja rahoitus EnergiainvestoinnitEnergiainvestointia ennen myös kustannustehokkaat mahdolliset järkevät säätö- ja käyttötapamuutokset on syytä käydä läpi. Kaikki ...
pexels-lukas-590022

Energiatehokkuuden kartoitus

Energiatehokkuuden kartoitus Ole yhteydessä energianeuvojaan ja tarvittaessa pyydä maksuton energianeuvontakäyntiKanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen yritykset ovat oikeutettuj...
energiakampanja-top-bg.jpg

Energiakampanja – Kolme askelta kohti energiatehokkuutta!

Energiakampanja – Kolme askelta kohti energiatehokkuutta! Liity energiatehokkuus-sopimukseen Energiatehokkuussopimus on vapaaehto...
pexels-lumn-327882

Täsmäkatselmus

Täsmäkatselmus Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmo...