Yrityksen energia-asiat kuntoon?

Nykyisin sähkönhinta on asettunut vuoden 2023 aikana alemmalle tasolle mutta on odotettavissa että jälleen erityisesti sydäntalvella ja tuulettomina talvipäivinä pörssisähkön hinta voi nousta useisiin satoihin euroihin kilowattituntia kohden. Vuoden 2023 syksyllä uusissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa pelkän sähköenergian osalta liikutaan käyttöprofiilista riippuen suunnilleen tasolla 80-120€ per MWh (eli noin 180-220€/MWh sähkön kokonaishintana) mutta hyvin pienissä kulutuskohteissa pelkän sähköenergian hintataso voi edelleen olla jopa 600€/MWh.

Lisäetua uusiutuvan energian käytön myötä saadaan kiinteistövarallisuusarvon kasvussa, parempana yrityskuvana asiakkaiden suuntaan sekä yrityksen pienempänä hiilijalanjälkenä.

Energiankäyttöä tehostamalla säästät sekä yrityksen lompakkoa että luontoa. Kaikki energiantuotanto jossakin määrin vaatii resursseja ja maankäyttöä, joka on pois koskemattomalta luonnolta tai muusta toiminnasta. Mitä vähempi, sitä parempi!

Energiakampanja – Kolme askelta kohti energiatehokkuutta!

Liity energiatehokkuus-sopimukseen

Energiatehokkuussopimus on vapaaehtoinen sopimus, jolla yritys sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Liittymällä energiatehokkuussopimukseen osoitat asiakkaille vastuullisuutesi ja voit saada valtiolta tukea energiainvestointeihin.

Tutustu oman alasi toimenpideohjelmaan ja liittymisdokumenttiin, täytä oman toimialasi liittymisasiakirja ja lähetä se kahtena kappaleena toimialaliittoon. Osoitteen löydät liittymisasiakirjasta.

Teetä yrityksellesi energiakatselmus

Energiakatselmus selvittää ja analysoi yrityksen energiankäytön ja energiansäästöpotentiaalin sekä esittää säästötoimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmoijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneita lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita.

Energiakatselmuksen avulla yritys saa tietoonsa kustannustehokkaat mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja saada kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus tehdään Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Motiva kouluttaa katselmoijat ja valvoo katselmusten laatua.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmoijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneita lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita.

Pyydä konsulttiyritykseltä tarjous Motiva-mallin mukaisesta energiakatselmuksesta. Voit halutessasi käyttää apuna Motivan sivuilla olevaa tarjouspyyntömallia.

Motiva myös ylläpitää listaa Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevistä yrityksistä.

Energiakatselmuksen avulla yritys saa tietoonsa kustannustehokkaat mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja saada kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Täsmäkatselmus kohdistetaan haluttuun kokonaisuuteen, esimerkiksi aurinkosähkön hyödyntämiseen. Täsmäkatselmuksen toteutustapa ja raportointitapa ovat varsin vapaamuotoisia ja pitkälti sovittavissa asiakkaan kanssa.

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus tehdään Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Motiva kouluttaa katselmoijat ja valvoo katselmusten laatua.

Vuosina 2021–2022 toteutettavan pilotoinnin aikana tukea voidaan myöntää mikro- ja pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Kunnille ja kuntayhtymille ei myönnetä tukea täsmäkatselmukseen.

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työn hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea.

Suosittu täsmäkatselmusten pilottikausi sai jatkoa ja täsmäkatselmukselle voit hakea tukea 31.12.2024 asti. Katselmusten on oltava tehtyinä tukipäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2025. Aikaa tuen maksatushakemuksen jättämiseen Business Finlandille on 4 kk katselmuksen valmistumisesta.

Täsmäkatselmus poikkeaa sisällöltään, vaatimuksiltaan ja raportoinniltaan merkittävästi muista tuetuista Motiva-mallin mukaisista katselmuksista.
Täsmäkatselmuksessa voidaan katselmoida kohteesta vain halutut osa-alueet ja työn suoritus- ja raportointitapa on vapaa.  Täsmäkatselmus on tarkoitettu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille.

 • Kiinteistökohteissa yli 10 000 rm3 kohteille.
 • Mikro- ja pk-yritysten teollisuuden yli 40 000 €/a yhteenlaskettujen energia- ja vesikustannusten kohteille.
 • Pk-yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteille.

Kohde voi koostua useista rakennuksista samassa osoitteessa yhteisillä kunnannallisteknisillä liittymillä.

Pyydä konsulttiyritykseltä tarjous Motiva-mallin mukaisesta energiakatselmuksesta. Voit halutessasi käyttää apuna Motivan sivuilla olevaa tarjouspyyntömallia.

Motiva myös ylläpitää listaa Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevistä yrityksistä.

Katso esimerkkejä energiakatselmuksista.

Hyödynnä energiatuki

Teetä katselmuksessa todetut toimenpiteet ja hyödynnä valtion tarjoama tuki.

Valtio tarjoaa tukea mikro- ja pk-yrityksille Motiva-mallin energiakatselmuksiin ja energiatehokkuusinvestointeihin.

Energiatuella edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta.

Energiatukea voi hakea Business Finlandilta. Monet energiakatselmuksia tekevät konsultit auttavat myös tuki- ja investointiprosessissa.

Katso esimerkkejä investoinneista.

Näin energia-asiat hoidettiin kuntoon pikatukussa Tampereella.

Play Video about Hyväksy evästeen suostumus

Energiakatselmukset

Energiakatselmus selvittää ja analysoi yrityksen energian käytön, energiansäästöpotentiaalin ja esittää säästötoimenpiteitä. Katso alta esimerkkikohteet ja ota yhteyttä paikallisiin energiakatselmusten tekijöihin.

Wihuri Oy Aarnio Metro-pikatukku Tampere

Löydetyt energiansäästömahdollisuudet:

Ilmanvaihto ja rakennusautomaatio
Valaistuksen modernisointi
Kylmätilojen optimointi
Lämmöntalteenoton muuttaminen

Vuosittaiset säästöt:

33 000 euroa

Ehdotetut parannukset:

 • Rakennusautomaation ja ilmanvaihdon säätäminen energiatehokkaammaksi ja sisäilmaolosuhteita parantavaksi
 • LED-valaisimien ja liiketunnistimien käyttöönotto
 • Pakkasterminaalin karmivastusten lämpötilan laskeminen
 • Lauhdelämmön talteenoton muuttaminen toimimaan tehokkaammin

       

Ehdotetut toimenpiteet kohteessa myös toteutettiin. Energiatehokkuusinvestoinnin kokonaiskustannus oli 115 00 euroa.

Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt laskivat: 77 tCO2

Lisätietoja:
Antti Mäki
naggv.znxv@rpberny.sv
040 727 6681
EcoReal Oy

Tampereen Yliopisto, Päätalo

Löydetyt energiansäästömahdollisuudet:

Käyttövesiverkoston paineenalennus
Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto
Tarpeeton valaistus

Vuosittaiset säästöt:

11 850 euroa

Ehdotetut parannukset:

 • Vakiopaineventtiileiden lisääminen käyttövesiverkostoon
  • Vuosittaiset säästöt 1750 euroa, investointikustannus 7000 euroa
 • Lämmöntalteenoton lisäys ilmanvaihtokoneeseen
  • Vuosittaiset säästöt 6600 euroa, investointikustannus 44 000 euroa
 • Kellokytkimen lisäys ulkovalaistuksen ohjaukseen, luentosalien valaistuksen tarpeenmukainen käyttö ja läsnäolo-ohjauksen lisääminen käytävien valaistukseen
  • Vuosittaiset säästöt 3500 euroa, investointikustannus 13 300 euroa

Lisätietoja:
Jussi From
whffv.sebz@tenayhaq.sv
040 592 4427
Granlund

Kohiwood Oy

Löydetyt energiansäästömahdollisuudet:

Aurinkosähkön tuottaminen
Kuivausprosessin optimointi
Lisäeristäminen
Puhaltimien ja moottorien ohjaus

Vuosittaiset säästöt:

550 000 euroa

Ehdotetut parannukset:

 • Prosessisähkön tuottaminen aurinkopaneeleilla
 • Lämmöntalteenoton lisäys kuivatusprosessin yhteyteen
 • Kamarien kunnostaminen lisäeristyksellä
 • Puhaltimien ja moottorien muuttaminen taajuusmuuttajaohjatuiksi EC-moottoreiksi

Energiatehokkuusinvestoinnin kokonaiskustannus noin 2 000 000 euroa ja takaisinmaksuaika noin 4 vuotta. Hiilidioksidipäästöjen pudotus 5000 tCO2/a.

 

Lisätietoja
Ari Järvinen
nev.wneivara@ynzvg.sv
040 538 1869
lamit.fi

Johnson Metall Oy

Löydetyt energiansäästömahdollisuudet:

Käyttöveden kesäajan lämmitystapamuutos
Lämmöntalteenoton parantaminen
Maakaasun korvaaminen uusiutuvilla
Kompensoinnin lisäys muuntamoon
Valaistuksen ja sen ohjauksen uusinta

Vuosittaiset säästöt:

101 000 euroa

Ehdotetut parannukset:

 • Lämmitetään käyttövesi kesäaikaan sähköllä päälämmitysjärjestelmän kattilahäviöiden pienentämiseksi
 • Ilmanvaihtokoneiden uusinnat sekä lämmöntalteenotto poistoilmasta ja sähköuunien jäähdytyskierroista
 • Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hankkiminen
 • Lisätään muuntamon pääkeskukseen kompensointiparisto
 • Korvataan vanhat valaisimet led-valaisimilla ja lisätään valaistuksen ohjaus

Investointien kokonaiskustannus on 677 000 euroa ja takaisinmaksuaika 6,7 vuotta. 

Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt laskivat: 450 tCO2

Lisätietoja:
Anna-Maria Kolhinen
naan-znevn.xbyuvara@nk.sv
03 268 0278
AX-suunnittelu

Energiainvestoinnit

Business Finland myöntää energiatukea energiankulutusta vähentäviin tai uusiutuvan energian investointeihin.

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Lue lisää energiatuesta Business Finlandin sivuilta täältä.

 Tuki- ja investointiprosessissa sinua auttavat Business Finlandin neuvojien ohella paikalliset konsulttiyritykset. Katso alta esimerkit energiatehokkuusinvestoinneista.

Wihuri Oy Aarnio Metro-pikatukku Tampere

Tehdyt energiatehokkuusinvestoinnit:

Ilmanvaihdon ohjauksen parantaminen
Valaistuksen modernisointi
Kylmätilojen optimointi
Lämmöntalteenoton muuttaminen

Arvioitu takaisinmaksuaika:

2,8 vuotta

Kokonaisinvestoinnin suuruus oli 115 00 euroa ja sen avulla pystytään saavuttamaan noin 33 000 euron vuosittaiset säästöt. Energiainvestoinnille myönnettiin 25 000 euroa tukea, ja itse yritykselle jäi investoitavaksi 90 000 euroa.

Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt laskivat: 77 tCO2

Lisätietoja:
Antti Mäki
naggv.znxv@rpberny.sv
+358 40 727 6681
EcoReal Oy

Päivittäistavarakauppa

Tehdyt energiatehokkuusinvestoinnit:

Rakennusautomaation uusinta
Lauhdelämpöpumpun asentaminen

Arvioitu takaisinmaksuaika:

7,9 vuotta

Kokonaisinvestoinnin suuruus oli 135 00 euroa ja sen avulla pystytään saavuttamaan noin 14 000 euron vuosittaiset säästöt. Energiainvestoinnille myönnettiin 27 000 euroa tukea, joten itse yritykselle jäi rahoitettavaksi 108 000 euroa.

Investointien myötä kaupan hiilidioksidipäästöt laskivat 72 tCO2 vuodessa

Lisätietoja:
Jussi From
whffv.sebz@tenayhaq.sv
040 592 4427
Granlund

Tilaa maksuton neuvontakäynti!

Jätä tähän yhteystietosi, niin me järjestämme yrityksellenne maksuttoman neuvontakäynnin. Käynnin aikana kuulet asiantuntijalta mahdollisuuksista parantaa yrityksenne energiatehokkuutta ja saat tietoa energiatuesta, jota on saatavilla energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointeihin.

Neuvontakäyntitoiminta on Energiaviraston rahoittaman alueellisen neuvonnan organisoima palvelu yrityksille. Itse neuvontakäyntien teosta vastaavat paikalliset konsulttiyritykset. Energianeuvontakäynti sopii parhaiten yrityksille, joiden energiankulutus on vähintään 500 000 kWh vuodessa.

Energia-asiat kuntoon paikallisten yritysten avulla

Jätä tähän yhteystietosi, niin me järjestämme yrityksellenne maksuttoman neuvontakäynnin. Käynnin aikana kuulet asiantuntijalta mahdollisuuksista parantaa yrityksenne energiatehokkuutta ja saat tietoa energiatuesta, jota on saatavilla energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointeihin.

Neuvontakäyntitoiminta on Energiaviraston rahoittaman alueellisen neuvonnan organisoima palvelu yrityksille. Itse neuvontakäyntien teosta vastaavat paikalliset konsulttiyritykset. Energianeuvontakäynti sopii parhaiten yrityksille, joiden energiankulutus on vähintään 500 000 kWh vuodessa.

Tämä sivu on toteutettu osana Energiaviraston ja Tampereen Sähkölaitoksen rahoittamaa yritysten energianeuvontaa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sivun toteutuksesta vastaa Ekokumppanit Oy.

Ekokumppanit logo
Energiavirasto logo

Kysy lisää yrityksen energiatehokkuudesta

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta yritys

energiakampanja-top-bg.jpg

Energiakampanja – Kolme askelta kohti energiatehokkuutta!

Energiakampanja – Kolme askelta kohti energiatehokkuutta! Liity energiatehokkuus-sopimukseen Energiatehokkuussopimus on vapaaehto...
pexels-karolina-grabowska-4497591

Investoinnit ja rahoitus

Investoinnit ja rahoitus EnergiainvestoinnitEnergiainvestointia ennen myös kustannustehokkaat mahdolliset järkevät säätö- ja käyttötapamuutokset on syytä käydä läpi. Kaikki ...
pexels-lukas-590022

Energiatehokkuuden kartoitus

Energiatehokkuuden kartoitus Ole yhteydessä energianeuvojaan ja tarvittaessa pyydä maksuton energianeuvontakäyntiKanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen yritykset ovat oikeutettuj...
pexels-dom-j-45110

Yrityksen tuet

Yrityksen tuet Tukea energiainvestointeihinValtio tarjoaa tukea mikro- ja pk-yrityksille Motiva-mallin energiakatselmuksiin ja energiatehokkuusinvestointeihin. Energiatuella...
pexels-lumn-327882

Täsmäkatselmus

Täsmäkatselmus Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia, Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmo...