Yhdessä kohti energiatehokasta taloyhtiötä!

Neuvoo.fi antaa ohjausta taloyhtiöiden energiaremonttien oikea-aikaiseen toteuttamiseen. Kannustamme energiahankkeisiin ryhtymiseen ja tuemme remonttien onnistumista. Tärkeää on suunnitelmallisuus remonttien toteuttamisessa sekä oikean ratkaisun löytäminen taloyhtiökohtaisesti. Annamme vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia suunniteltaessa.

Vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannusta suunnitellessa katsothan myös erillisen hankesivumme www.perusparannus.fi.

Kuntoselvitykset

Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista kuntoselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää.

Kuntoarvio

Kuntoarvion avulla kartoitetaan taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto. Sen pohjalta muodostetaan taloyhtiölle PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma), jossa on ehdotettuna ja ajoitettuna taloyhtiön tulevat korjaukset kustannusarvioineen seuraavan 10 vuoden ajalle. Kuntoarvio toimii samalla hyvänä pohjana taloyhtiön pakolliselle kunnossapitotarveselvitykselle.

Kuntoarvio toteutetaan aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta. Se suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein. Kuntoarviossa esitetään muun muassa seuraavat tiedot:

  • kiireellistä korjausta vaativat viat
  • rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden korjaustarpeet
  • laajemmat parannustarpeet
  • lisätutkimustarpeet

 

Kuntoarvion taloyhtiö voi tilata rakennusalan konsulttiyrityksiltä.

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimus on kuntoarviota tarkempi ja rajatumpi selvitys. Se kohdistuu vain yhteen rakennuksen osaan. Kuntotutkimusta kannattaa hyödyntää, kun kuntoarvion menetelmillä ei saada selvitettyä luotettavasti jonkin rakennusosan kuntoa. Tällaisia ovat usein esimerkiksi sähköjärjestelmät, betonirakenteet sekä vesi- ja viemärilaitteet. Kuntotutkimuksen keskeisinä tuloksina ovat rakennusosan kunto, soveltuvat korjausmenetelmät ja korjausten suositeltu ajankohta.

Kuntotutkimuksia on siis monia erilaisia. Kuntotutkimusten osa-alueita:

  • putkistojen kuntotutkimus
  • ilmanvaihdon kuntotutkimus
  • sisäilman kuntotutkimus
  • rakennetekninen kuntotutkimus
  • sähkötekninen kuntotutkimus
  • rakennusautomaation kuntotutkimus

 

Kuntotutkimuksen taloyhtiö voi tilata rakennusalan konsulttiyrityksiltä.

Kuntokartoitus

Kuntokartoituksella tarkoitetaan erityisesti yhden vaurion tai ongelman laajuuden selvittämistä. Kuntotutkimuksesta se eroaa siinä, että kuntokartoituksessa tutkitaan rakennusosan sijaan yksittäistä vauriota tai ongelmaa. Tyypillisiä kuntokartoituksia ovat esimerkiksi asbestikartoitus tai vesivahingon yhteydessä teetettävä kosteuskartoitus.

Kuntokartoitus kannattaa teettää erityisesti silloin, kun halutaan määrittää asianmukaiset korjaustavat ja mitoittaa ne oikein.

Kysy lisää energiatehokkaasta taloyhtiöstä

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta taloyhtiö

Eristys ja tiivistys

Eristys ja tiivistys

Eristys ja tiivistys Rakennukset eristäminen ja tiivistäminen vaikuttavat moneen asiaan, kuten ilmanvaihtoon sekä lämmitystarpeeseen. Alta löydät tietoa ja huomioita eristyk...
Ilmastointi ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto Ilmanvaihtojärjestelmät voi jakaa kolmeen pääkategoriaan:  painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä keskitetty tai huoneistokohta...
Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat oleellisesti sijainti, kiinteistön koko sekä huoneistojen lämmitysjärjestelmä. Jos suunnitteilla ...
Avustukset

Avustukset

Avustukset Tässä osiossa listataan kaikki avustukset, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää. ...
Energiatehokkuuselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset

Energiatehokkuusselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista energiatehokkuusselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin ...
Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista kuntoselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kan...