Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Sähkölämmityksen ohjaus

Sähkölämmitykseen liittyy usein varsinaisten lämmityslaitteiden ja termostaattien lisäksi sähkökeskuksessa tai erillisessä ohjauskeskuksessa olevia ohjauksia. Sähköyhtiöillä oli 1980-luvun puoliväliin asti yhtiökohtaisia sähkölämmityksen ohjauskytkentävaatimuksia. Yhteisiä ns. SLY-ohjauksia edellytettiin vielä 1990-luvulla ja niitä on käytetty 2000-luvullakin, kun monilla keskusvalmistajilla on ollut tarjolla näitä vakiokytkentäisiä sähkölämmityskeskuksia.

Ohjauskytkennöillä on toteutettu:

  • edullisemman sähkönhinnan hyödyntäminen (yö-päivä ohjaus) käyttöveden lämmitykseen sekä (osittain)varaavaan sähkölämmitykseen
  • liittymän tehon rajoittaminen ns. kiuasristeilyllä (sähkölämmitys ei mene päälle samaan aikaan sähkökiukaan kanssa)
  • varautuminen verkkoyhtiön teho-ohjaukseen (ns. vko-ohjaus).

 

Lisäksi käytössä on ollut lämpötilan pudotusohjauksia ns. kotona-poissa -ohjauksella.

Näille ohjausperiaatteille, vaikkakin mahdollisesti uudella tavalla toteutettuna, on tarvetta jatkossakin. Sähkön hinnoittelussa vaihtelevat hintarakenteet lisääntyvät, liittymän kokonaistehon rajoittaminen vähentää tehopohjaisten siirtohintojen vaikutuksia ja kuormitusten teho-ohjaukset (kulutus/kysyntäjousto) tulevat lisääntymään tulevaisuuden energiajärjestelmissä.

Nykyiset termostaatit ja ohjausjärjestelmät mahdollistavat monipuolisia ohjausratkaisuja, kuten

  • tilakohtaisia lämpötilojen ohjauksia etänä
  • ohajuksia sähkön hintatietojen mukaan
  • tehohallinnan
  • kulutusseurannan.

 

Erilaisia ohjauskytkentöjä ja -toteutuksia on tehty sekä vakiratkaisuina että kohdekohtaisesti rakennettuina. Toteutuksien dokumentointi ja ohjeiden laatiminen saattaa olla hyvinkin puutteellista. Ohjausratkaisujen uudistaminen edellyttääkin sähköalan ammattilaisen suunnittelu- ja selvitystyötä ennen muutosten aloittamista sekä muutosten huolellista dokumentointia.

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

silva

Silva Vuopponen

Energia-asiantuntija

Asuminen ja energia, taloyhtiöt ja isännöitsijät

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

samin kuva square

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-steve-johnson-861414

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden tuottaminen on yksi osa lämmitysratkaisua. Asuinrakennuksissa veden kulutus on noin 100 – 150 l/henkilö vuorokaudessa. Tästä lämpim...
pexels-ksenia-chernaya-5691605

Rakenteet

Rakenteet Kiinteistön rakenteiden läpi poistuu lämpöenergiasta merkittävä osa. Rakenteiden lämmönläpäisyä kuvataan U-arvolla. Mitä pienempi U-arvo rakenteella on, sitä vähem...
pexels-photo-2569842.jpeg

Lämmöntuotto

Lämmöntuotto Kiinteistöissä lämmitysenergiaa tarvitaan niin käyttöveden kuin sisätilojen lämmitykseen. Lämpö siirtyy muun muassa rakenteiden läpi johtumalla, joka aiheuttaa ...
pexels-klaus-nielsen-6303712

Sähkölämmityksen ohjaus

Sähkölämmityksen ohjaus Sähkölämmitykseen liittyy usein varsinaisten lämmityslaitteiden ja termostaattien lisäksi sähkökeskuksessa tai erillisessä ohjauskeskuksessa olevia o...
pexels-ready-made-3964341

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto Pientalon ilmanvaihto voidaan toimintansa perusteella jakaa kolmeen erilaiseen malliin. Mikäli ilmanvaihdossa ei käytetä lainkaan koneita, vaan ilman vaihtuvuus ...
pexels-alexander-grigorian-7396978

Lämmön talteenotto (LTO)

Lämmön talteenotto (LTO) Pientalon osalta merkittävin mahdollisuus lämmön talteenottoon on poistoilmasta. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, tai po...