Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Käyttöveden lämmitys

Lämpimän käyttöveden tuottaminen on yksi osa lämmitysratkaisua. Asuinrakennuksissa veden kulutus on noin 100 – 150 l/henkilö vuorokaudessa. Tästä lämpimän käyttöveden (noin 55 °C) osuus on noin 40 %. Tällöin käyttöveden lämmitykseen kuluu vuodessa energiaa henkeä kohti noin 1000 -1500 kWh/vuosi ja kustannuksena noin 150 – 200 €/vuosi.

Lämpimän käyttöveden riittävyys riippuu käyttöveden kulutuksesta. Kulutukseen liittyy hanojen virtaama sekä hanojen aukioloaika. Hanojen virtaamille on normiarvoja, esimerkiksi keittiö ja suihkuhanan virtaama on 12 l/min ja käsienpesualtaan 6 l/min. Mikäli käyttövesiverkostossa on reilusti painetta eikä kohteessa ole paineenalennusventtiiliä voi esimerkiksi suihkun virtaama olla helposti 50-100% suurempi kuin normivirtaama.

Mikäli käytössä on normaalin lämpöpumpun sisällä olevan käyttövesivaraajan (180 litraa) verran lämmintä käyttövettä ja vedenlämpötila varaajassa on 60 °C, siitä riittää suihkuvettä noin 280 litraa, jolloin suihku voi olla päällä normivirtaamalla 23 minuuttia. Käyttövesivaraajan varaaminen uudelleen 60 °C:een lämpöpumpulla, jonka lämpöteho on 8 kW, kestää noin 5 h.

Sähkölämmityskohteissa käytetään käyttövedenlämmittämiseen varaaja tyyppisiä ratkaisuja suuren hetkellisen tehotarpeen vuoksi, jolloin käyttöveden kulutuspiikkeihin pystytään tuottamaan lämmintä vettä pienemmällä sähköteholla.

Hajautetuissa sähkölämmityskohteissa lämmin käyttövesi tuotetaan yleensä 200 – 400 l kokoisilla lämminvesivaraajilla, joissa on 3-4,5 kW:n lämmitysvastukset. Käyttöveden lämmitys on varsinkin aiemmin ohjattu sähkön hinnan mukaan yöaikaan. Normaali käytössä veden määrä on riittänyt koko päiväajan ja tarvittaessa varaajalla on päiväkäyttöpainike sähkökeskuksessa. Mikäli kohteessa on käytössä yleissähkötariffi, lämmitetään vesi jatkuvatoimisesti. Tuntihinnoiteltua (ns. spot) sähköä ostavilla tarvitaan erillisiä ohjauspalveluita, mikäli halutaan lämmityksen sijoittuvan halvimpiin tunteihin vuorikaudessa.

Keskitetyissä lämmitysratkaisuissa käyttöveden lämmitys tapahtuu yleensä samalla lämmityslaitteella kuin tilojenkin lämmitys. Lämmitysvaraajissa tai -kattiloissa on erillinen käyttövesikierukka vesitilassa.

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

silva

Silva Vuopponen

Energia-asiantuntija

Asuminen ja energia, taloyhtiöt ja isännöitsijät

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

samin kuva square

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-dom-j-45110

Tuet ja rahoitus

Tuet ja rahoitus Tässä lisätietolinkit yleisimpiin tukikanaviin, mitä pientalon energiaremontteihin voidaan soveltaa.ELY-keskuksen tuki öljylämmityksen vaihtajille: www.ely-...
pexels-kindel-media-9875441.jpg

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö AurinkosähköPaikallisista sähköntuotantomuodoista aurinkopaneelit ovat lisääntyneet suomalaisten katoilla viime vuosina voimakkaasti. Merkittävi...
pexels-alexander-grigorian-7396978

Lämmön talteenotto (LTO)

Lämmön talteenotto (LTO) Pientalon osalta merkittävin mahdollisuus lämmön talteenottoon on poistoilmasta. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, tai po...
pexels-pixabay-357440

Lämmönjakojärjestelmät

Lämmönjakojärjestelmät Lämmönjakojärjestelmät voidaan toimintaperiaatteensa mukaisesti jakaa kahteen pääryhmään, kuivaan lämmönjakoon (toteutus yleensä sähköpattereilla, säh...
pexels-pixabay-210881

Ohjeet ja ohjevideot

Ohjeet ja ohjevideot Yleisesti tärkeitä huomioitaKattotyöskentelyissä huolehdittava putoamissuojauksesta.Vain käytössä olevat/välttämättömät laitteet kytkettynä pistorasiaan...
pexels-steve-johnson-861414

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden tuottaminen on yksi osa lämmitysratkaisua. Asuinrakennuksissa veden kulutus on noin 100 – 150 l/henkilö vuorokaudessa. Tästä lämpim...