Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Lämmön talteenotto (LTO)

Pientalon osalta merkittävin mahdollisuus lämmön talteenottoon on poistoilmasta. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, tai poistoilmalämpöpumppu.

Ilmanvaihdon lämmön talteenotto

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa poistoilmasta saatavalla lämpöenergialla lämmitetään tuloilmaa. Tällöin jo tuotettu lämpöenergia käytetään hyödyksi, eikä lämpö karkaa harakoille. Ilmanvaihdon LTO toimii yleensä hyvällä hyötysuhteella, ja on varsin energiatehokas toimi.

Yleisiä ilmanvaihtokoneen LTO-järjestelmiä ovat levylämmönsiirtimet. Levylämmönsiirtimet koostuvat useiden ohuiden metallilevyjen pakasta. Joka toisessa levyvälissä virtaa ulkoilma, jota lämmitetään tuloilmaksi, ja joka toisessa välissä poistoilma. Levylämmönsiirtimissä poisto- ja ulkoilmavirrat eivät ole keskenään kosketuksissa, vaan lämpö siirtyy ohuiden metallilevyjen avulla johtumalla. Levylämmönsiirtimien vuosihyötysuhde on yleensä 50-80%, riippuen onko lämmöntalteenottokenno risti- vai vastavirtaperiaatteella toimiva. Vastavirtakennossa hyötysuhde on hieman korkeampi kuin ristivirtakennossa. Lämmönsiirrin voi olla myös nestevälitteinen.

Lämmöntalteenottona toimii myös pyörivä lämmöntalteenottokenno. Pyörivä kenno koostuu ohuista alumiinisista virtauskanavista, ja pyöriessään kenno siirtää poistoilman lämpöenergiaa tuloilmaan. Kennon kotelo on jaettu kahteen osaan, joista toisessa virtaa poistoilma ja toisessa tuloilma. Tämä tarkoittaa, että lämpöenergian lisäksi kenno voi tuoda myös muita poistoilman ominaisuuksia tuloilmaan, joka on hyvä ottaa huomioon. Pyörivän roottorin vuosihyötysuhde on kuitenkin melko korkea, yleensä noin 75-85%.

Poistoilmalämpöpumppu

Kun lämmönsiirrin on nestevälitteinen, on lämpöä mahdollista hyödyntää myös käyttöveteen ja vesikiertoisen lämmitysverkostoon tuloilmalämmityksen lisäksi. Poistoilmapumppu hyödyntää poistoilman lämmön poistoilmakanavistosta.

Poistoilmapumppu on kannattavin uusissa kiinteistöissä, jotka ovat lähellä passiivitasoa eivätkä vaadi suurta energiamäärää lämmitykseen. Myös ilmanvaihtomäärän on oltava riittävän suuri, jotta talteen otettavaa lämpöä on tarpeeksi. Kiinteistössä, jossa on poistoilmapumppu, ei ole tarvetta erilliselle ilmavaihtokoneelle tai lämmöntalteenottolaitteelle.

Ilmanvaihdon lisäksi myös viemäri on merkittävä lämpöhäviöiden lähde kiinteistöissä. Lämpöä voidaan ottaa talteen myös jätevedestä, mutta varsinkin pientaloissa jätevesivirtaamat ovat pieniä, jolloin jäteveden lämmöntalteenoton lisäys saneerauksen yhteydessä on harvoin kustannustehokasta.

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

silva

Silva Vuopponen

Energia-asiantuntija

Asuminen ja energia, taloyhtiöt ja isännöitsijät

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

samin kuva square

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-kindel-media-9875441.jpg

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö AurinkosähköPaikallisista sähköntuotantomuodoista aurinkopaneelit ovat lisääntyneet suomalaisten katoilla viime vuosina voimakkaasti. Merkittävi...
pexels-krivec-ales-552774

Huollon vuosikello

Huollon vuosikello Tässä esiteltävä vuosikello on yleisluontoinen, vastaava kannattaa tehdä itse omaa rakennusta varten räätälöitynä ja liittää se osaksi huoltokirjaa.Kirjaa...
pexels-ready-made-3964341

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto Pientalon ilmanvaihto voidaan toimintansa perusteella jakaa kolmeen erilaiseen malliin. Mikäli ilmanvaihdossa ei käytetä lainkaan koneita, vaan ilman vaihtuvuus ...
pexels-klaus-nielsen-6303712

Sähkölämmityksen ohjaus

Sähkölämmityksen ohjaus Sähkölämmitykseen liittyy usein varsinaisten lämmityslaitteiden ja termostaattien lisäksi sähkökeskuksessa tai erillisessä ohjauskeskuksessa olevia o...
pexels-alexander-grigorian-7396978

Lämmön talteenotto (LTO)

Lämmön talteenotto (LTO) Pientalon osalta merkittävin mahdollisuus lämmön talteenottoon on poistoilmasta. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, tai po...
pexels-paul-8246810

Sähkön käyttö kotitaloudessa

Sähkön käyttö kotitaloudessa Sähkölämmityskohteissa tulee huomata, että lämmitystavan tai laitteistojen muutoksilla voidaan vaikuttaa vain osaan kokonaissähkön kulutuksesta ...