Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Ilmanvaihto

Pientalon ilmanvaihto voidaan toimintansa perusteella jakaa kolmeen erilaiseen malliin. Mikäli ilmanvaihdossa ei käytetä lainkaan koneita, vaan ilman vaihtuvuus perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroon, on kyseessä lähtökohtaisesti painovoimainen ilmanvaihto. Jos korvausilma otetaan raitisilmaventtiileiden kautta tai ikkunoiden tiivisteiden kautta ja rakennuksen sisäilmaa poistetaan koneellisesti, on kyseessä silloin koneellinen poistoilmanvaihto. Kolmantena ja uusissa rakennuksissa yleisimmin käytetään koneellista tulo-poistoilmanvaihtoa, jossa koneellisesti tuodaan raitista ilmaa esimerkiksi makuu- ja oleskelutiloihin ja koneellisesti poistetaan ilmaa erityisesti ”likaisista” tiloista, kuten WC- ja kylpytiloista sekä keittiöstä. Nykyisin tässä käytetään yleisimmin koneita, jotka on varustettu lämmön talteenotolla, joka siirtää ulos puhallettavasta ilmasta lämpöä sisään tuotavaan raittiiseen ilmaan ja vähentää siten tilojen lämmitystarvetta. Kaikkien ilmanvaihtotapojen suhteen on tärkeää muistaa, että ilmanvaihtoa ei missään tilanteessa suljeta kiinteistöstä täysin.

Lataa hengitysliiton kattava opas kodin sisäilmasta ja ilmanvaihdosta: www.hometalkoot.fi/ilmanvaihtoopas_fi_2021.pdf

Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroon. Lämmin ilma nousee ylöspäin, jolloin poistoilma ohjataan usein talon katolle piipun hormin tai erillisen kanavan kautta. Hormin pitus vaikuttaa ilmanvaihdon tehokkuuteen, pidempi hormi pystyy luomaan suuremman vedon. Kun rakennuksesta poistuu ilmaa, tulee korvausilmaa ulkoa syntyneen paine-eron ansiosta. Haasteena painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa on sen huono säädettävyys sekä se, ettei poistuvasta ilmasta saada lämpöenergiaa otettua talteen. Painovoimaisella ilmanvaihdolla toteutetun kiinteistön saneerauksessa tulee olla erityisen huolellinen, ettei ilmanvaihdon toimintaa estetä. Vanhoissa rakennuksissa poistoilmakanavina toimivat yleensä tulisijat ja tulisjiojen purkamisen yhteydessä on poistoilmareitit yleensä tukittu. Lisäksi vanhoissa rakennuksissa korvausilmaa on usein saatettu ottaa ikkunoiden tiivisteiden kautta, jolloin näitä remontoidessa on erityisen tärkeää pitää huolta raittiin ilman saatavuudesta.

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamiseen on olemassa muutamia ratkaisuita. Raitisilmakanavia voidaan asentaa ikkunoiden karmiin tai erillisillä itsesäätyvillä venttiileillä läpi ulkoseinästä. Lisäksi poistoa voidaan tehostaa puhaltimella tai hormin päähän asennettavalla vedonparantajalla. Lisäksi tilakohtaisesti ilmanvaihtoa voi tehostaa esimerkiksi tilakohtaisella lämmöntalteenotolla varustetulla tulo-poistokoneella.

Koneellinen poisto

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa rakennuksen sisätiloihin tehdään alipaine koneellisesti. Yleinen toteutustapa on huippu-imuri talon katolla tai yläpohjassa ja sitä ohjataan usein esimerkiksi liesituulettimen kautta. Poistoilmakanavisto voi olla keskitetty tai jaettu ns. likaisiin tiloihin kuten WC- ja kylpytiloihin, keittiöön ja vaatehuoneisiin. Korvausilma otetaan puhtaisiin tiloihin raitisilmaventtiilien kautta.

Koneellisella poistoilmanvaihdolla saavutetaan tasaisemmin toimiva ilmanvaihto rakennukseen ulkoilman lämpötilasta riippumatta. Haasteena tässä on, ettei ulospuhallettavasta ilmasta saada oteta lämpöenergiaa talteen. Lisäksi raitisilmaventtiilit voivat aiheuttaa kylmän/vedon tunnetta, etenkin ulkolämpötilan ollessa kylmä. Tärkeää kuitenkin on, että raitisilmaventtiileitä ei tukita tai suljeta, koska tällöin ilmaa otetaan rakenteiden ilmanvuotokohtien kautta ja sisäilmaan pääsee tällöin epäpuhtauksia rakenteista.

Koneellisen poistoilmanvaihdon voi joissain tapauksissa saneerata tulo-poistoilmanvaihdoksi lisäämällä tuloilmakanavat sekä asentamalla ilmanvaihtokoneen. Tässä tapauksessa tulee käyttää lämmön talteenotolla varustettua konetta. Toinen mahdollinen energiansäästöä tuova saneerausvaihtoehto on asentaa poistoilmalämpöpumppu, mikäli käytössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja tämä on poistokanavien sekä tilojen osalta teknisesti mahdollista.

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto

Koneellisessa tulo-poistoilmanvaihdossa tiloihin puhalletaan raitista ilmaa koneellisesti ja tiloista myös poistetaan ilmaa koneellisesti. Tärkeää on muistaa ilmanvaihtokoneen sekä -venttiilien ja kanaviston puhtaanapito. Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti. Venttiileitä puhdistettaessa on pidettävä huolta, ettei keskikartion asentoa liikuteta, jolloin ilmanvaihdon tasapainotus voi mennä sekaisin. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa tilojen ylipaineistamiseen, jolloin lämmintä ja kosteaa sisäilmaa siirtyy helposti myös ilman- ja höyrynsulun vuotokohtien kautta rakenteisiin. Ilmanvaihdon tasapainotus vaatii alan ammattilaisen. Mikäli rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa, poistuu energiaa ulospuhallettavan ilman mukana. Tässä tapauksessa onkin usein varsin kustannustehokasta uusia ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla varustettuun malliin, jolloin poistuvasta ilmasta talteen otettavalla lämpöenergialla lämmitetään tuloilmaa valmiiksi.

Play Video about Hyväksy evästeen suostumus

Poistoilman venttiilien puhdistaminen.

Play Video about Hyväksy evästeen suostumus

Ilmanvaihtokoneen huolto.

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-ksenia-chernaya-5691550

Ovet ja ikkunat

Ovet ja ikkunat Ovien ja ikkunoiden tiiviydestä on syytä huolehtia energiatehokkuuteen pyrkiessä. Vedon tunne saa asukkaan usein nostamaan tilan lämpötilaa, jolloin energian...
pexels-andrea-piacquadio-3760067

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö / Vesi-ilmalämpöpumppu

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö / Vesi-ilmalämpöpumppu Yleistä tarjouksesta, urakkatarjouksien vertailusta ja tilauksen tekemisestäKaikki sopimiset AINA kirjallisesti!Vas...
pexels-krivec-ales-552774

Huollon vuosikello

Huollon vuosikello Tässä esiteltävä vuosikello on yleisluontoinen, vastaava kannattaa tehdä itse omaa rakennusta varten räätälöitynä ja liittää se osaksi huoltokirjaa.Kirjaa...
pexels-ready-made-3964341

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto Pientalon ilmanvaihto voidaan toimintansa perusteella jakaa kolmeen erilaiseen malliin. Mikäli ilmanvaihdossa ei käytetä lainkaan koneita, vaan ilman vaihtuvuus ...
pexels-paul-8246810

Sähkön käyttö kotitaloudessa

Sähkön käyttö kotitaloudessa Sähkölämmityskohteissa tulee huomata, että lämmitystavan tai laitteistojen muutoksilla voidaan vaikuttaa vain osaan kokonaissähkön kulutuksesta ...
pexels-dom-j-45110

Tuet ja rahoitus

Tuet ja rahoitus Tässä lisätietolinkit yleisimpiin tukikanaviin, mitä pientalon energiaremontteihin voidaan soveltaa.ELY-keskuksen tuki öljylämmityksen vaihtajille: www.ely-...