Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö / Maalämpö

Yleistä maalämpötarjouksesta, urakkatarjouksien vertailusta ja tilauksen tekemisestä
 • Kaikki sopimiset AINA kirjallisesti!
 • Vastaavatko tarjoukset sisällöltään tarjouspyyntöä? Mitkä ovat poikkeamat/tarjouksen ulkopuoliset
  työt ja mikä on niiden veloitusperuste?
 • Kuka saa hyväksyä mahdollisia lisätöitä (erityisesti työmaakohteet)?
 • Urakka-aikataulut.
 • Maksuerien tarkka sopiminen / maksuperuste ja maksuaika, vältetään liikaa etupainotteisuutta.
 • Viivästyskorvaus.
 • Takuuajat ja mitä ne sisältävät (esim. työ/tarvikkeet/laitteet/kompressori).
 • Onko urakoitsijalla ns. vaaranvastuu työmaalle toimituista tarvikkeista/laitteista ennen kuin työt ovat
  valmistuneet?
 • Onko urakoitsijalla vastuuvakuutus?
 • Onko urakoitsijalla tarvittavat pätevyydet/luvat?
 • Yrityksen rekisteri- ja verovelkatiedot ytj.fi -rekisteristä, tarvittaessa voi pyytää verovelkatodistuksen.
 • Millaisia työreferessejä, millaisia kokemuksia löytyy (web/some)?
 • Mihin saakka tarjouksen olisi oltava voimassa, 1kk suositeltava?
 • Kuka hakee maalämmön toimenpideluvan ja kuka maksaa sen? Entä jos lupaa ei saada?
 • Mitoituslaskelma, vuotuinen energiapeitto ilman lisälämmitystä, lämpöpumpun tehomitoitusaste.
 • SISÄLLYTÄ LÄMPÖPUMPULLE KÄYTÖNOPASTUS KUULUVAKSI URAKKASISÄLTÖÖN!

Lue lisää ja lataa tästä hankintaohjeistus ja tarjouspyynnön muistilista maalämmön hankintaan:

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö – Maalämpö

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-pixabay-210881

Ohjeet ja ohjevideot

Ohjeet ja ohjevideot Yleisesti tärkeitä huomioitaKattotyöskentelyissä huolehdittava putoamissuojauksesta.Vain käytössä olevat/välttämättömät laitteet kytkettynä pistorasiaan...
pexels-steve-johnson-861414

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden tuottaminen on yksi osa lämmitysratkaisua. Asuinrakennuksissa veden kulutus on noin 100 – 150 l/henkilö vuorokaudessa. Tästä lämpim...
pexels-alexander-grigorian-7396978

Lämmön talteenotto (LTO)

Lämmön talteenotto (LTO) Pientalon osalta merkittävin mahdollisuus lämmön talteenottoon on poistoilmasta. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, tai po...
pexels-photo-2569842.jpeg

Lämmöntuotto

Lämmöntuotto Kiinteistöissä lämmitysenergiaa tarvitaan niin käyttöveden kuin sisätilojen lämmitykseen. Lämpö siirtyy muun muassa rakenteiden läpi johtumalla, joka aiheuttaa ...
pexels-kindel-media-9875441.jpg

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö AurinkosähköPaikallisista sähköntuotantomuodoista aurinkopaneelit ovat lisääntyneet suomalaisten katoilla viime vuosina voimakkaasti. Merkittävi...
pexels-rdne-stock-project-5921494

ILP vs Öljy hintalaskuri

ILP vs Öljy hintalaskuri Laskurin avulla voidaan arvioida ilmalämpöpumpun kannattavuutta eri ulkolämpötiloissa, sekä eri kylmäaineilla. Mikäli lämpöenergian tuotto on edulli...