Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö / Maalämpöpumppu

Yleistä maalämpöpumpun urakkatarjouksien vertailusta ja tilauksen tekemisestä
 • Kaikki sopimiset AINA kirjallisesti!
 • Vastaavatko tarjoukset sisällöltään tarjouspyyntöä, mitkä ovat poikkeukset? tarjouspyyntöön, urakan ulkopuoliset työt / niiden veloitusperuste?
 • Urakka-aikataulut?
 • Maksuerien tarkka sopiminen, maksuperuste ja maksuaika? (Vältetään etupainotteisuutta.)
 • Takuuajat ja mitä ne sisältävät?
 • Onko urakoitsijalla vastuu/vakuutus työmaalle toimituista tarvikkeista/laitteista työn valmistumiseen saakka?
 • Onko urakoitsijalla vastuuvakuutus?
 • Onko urakoitsijalla lakisäätäiset pätevyydet (kylmäaineluvat lämpöpumppuasennuksissa, sähkö, asbesti, jne.)?
 • Varmistetaan yritysten lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen, muun muassa tilaajavastuulaki ja verovelkatodistus, yrityksen tiedot ytj.fi -rekisteristä?
 • Millaisia työreferenssejä urakoitsijalla, millaisia kokemuksia löytyy (web/some)?
 • Hyödynnetään tarvittaessa asiantuntijaa tarjouspyyntöjen ja sopimusten laatimisessa.
 • Maalämpöpumpun keruupiirille tarvitaan aina toimenpidelupa kunnan teknisestä toimesta, kuka hakee luvan ja kuka maksaa lupakustannuksen?
 • Mitoituslaskelma, vuotuinen energiapeitto ilman lisälämmitystä, lämpöpumpun tehomitoitusaste?
 • Lämpöpumpun toiminnan pakkasraja?
 • COP/SCOP-arvo +7/35 astetta?
 • SISÄLLYTÄ LÄMPÖPUMPULLE KÄYTÖNOPASTUS KUULUVAKSI URAKKASISÄLTÖÖN!
Lue lisää ja lataa tästä hankintaohjeistus ja tarjouspyynnön muistilista maalämpöpumpun hankintaan: Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö – Maalämpöpumppu

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-steve-johnson-861414

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden tuottaminen on yksi osa lämmitysratkaisua. Asuinrakennuksissa veden kulutus on noin 100 – 150 l/henkilö vuorokaudessa. Tästä lämpim...
pexels-ksenia-chernaya-5691605

Rakenteet

Rakenteet Kiinteistön rakenteiden läpi poistuu lämpöenergiasta merkittävä osa. Rakenteiden lämmönläpäisyä kuvataan U-arvolla. Mitä pienempi U-arvo rakenteella on, sitä vähem...
pexels-ksenia-chernaya-5691550

Ovet ja ikkunat

Ovet ja ikkunat Ovien ja ikkunoiden tiiviydestä on syytä huolehtia energiatehokkuuteen pyrkiessä. Vedon tunne saa asukkaan usein nostamaan tilan lämpötilaa, jolloin energian...
pexels-kampus-production-8815849

Sähkölasku

Sähkölasku Sähköenergiassa laskutus koostuu kolmesta osasta. Sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköverosta.Sähköveroon ja sähkön siirron kustannuksia ei itse voi vähentä...
pexels-pixabay-357440

Lämmönjakojärjestelmät

Lämmönjakojärjestelmät Lämmönjakojärjestelmät voidaan toimintaperiaatteensa mukaisesti jakaa kahteen pääryhmään, kuivaan lämmönjakoon (toteutus yleensä sähköpattereilla, säh...
pexels-photo-2569842.jpeg

Lämmöntuotto

Lämmöntuotto Kiinteistöissä lämmitysenergiaa tarvitaan niin käyttöveden kuin sisätilojen lämmitykseen. Lämpö siirtyy muun muassa rakenteiden läpi johtumalla, joka aiheuttaa ...