Energiatehokas kotitalous - mitä se tarkoittaa?

Pientalon energiakulutuksesta jopa 40–60 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen energiasta kuluu vuositasolla noin 20–30 % ja käyttösähköön vastaavasti noin 20–30 %. Näihin suhteisiin vaikuttaa käyttäjän toiminnan lisäksi merkittävästi myös talon rakenteet sekä ilmanvaihdon toteutustapa. Energiansäästöä tavoitellessa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät energian tarvetta. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput eivät vähennä lämmitysenergian tarvetta kiinteistössä, vaan hyvän hyötysuhteensa ansiosta vähentävät ainoastaan ostettavan energian määrää.

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö / Vesi-ilmalämpöpumppu

Yleistä tarjouksesta, urakkatarjouksien vertailusta ja tilauksen tekemisestä
 • Kaikki sopimiset AINA kirjallisesti!
 • Vastaavatko tarjoukset sisällöltään tarjouspyyntöä? Mitkä ovat poikkeavuudet/ulkopuoliset työt ja
  mikä on niiden veloitusperuste?
 • Kuka saa hyväksyä mahdollisia lisätöitä (erityisesti työmaakohteet)?
 • Urakka-aikataulut.
 • Maksuerien tarkka sopiminen, maksuperuste ja maksuaika, vältetään liikaa etupainotteisuutta.
 • Viivästyskorvaukset.
 • Takuuajat ja mitä ne sisältävät (esim. työ/laitteet/kompressori/tarvikkeet).
 • Onko urakoitsijalla ns. vaaranvastuu työmaalle toimituista tarvikkeista/laitteista ennen kuin työt ovat
  valmistuneet?
 • Onko urakoitsijalla vastuuvakuutus?
 • Onko urakoitsijalla tarvittavat pätevyydet/luvat?
 • Yrityksen tiedot ytj.fi -rekisteristä, josta löytyy myös verovelkatilanne (tarvittaessa voi pyytää
  verovelkatodistuksen).
 • Millaisia työreferessejä, millaisia kokemuksia löytyy (web/some)?
 • Tarjouksen pyytäjän yhteystiedot/laskutustiedot, työmaakohteen yhteystiedot (jos eri osoite).
 • Tilaajan yhteyshenkilön yhteystiedot.
 • Tarvitaanko kyseisessä kunnassa/kaupungissa ilma-vesilämpöpumpulle toimenpidelupa? Jos
  tarvitaan, kuka hakee ja maksaa luvan? Kyseessä voi myös olla vain mahdollinen kaupunkikohtainen
  ohjeistus. Ohjeistus voi ottaa kantaa esimerkiksi ulkoyksikön asennuspaikkaan/tapaan.
 • Mitoituslaskelma, vuotuinen energiapeitto ilman lisälämmitystä, lämpöpumpun tehomitoitusaste.
 • SISÄLLYTÄ LÄMPÖPUMPULLE KÄYTÖNOPASTUS KUULUVAKSI URAKKASISÄLTÖÖN!

Lue lisää ja lataa tästä hankintaohjeistus ja tarjouspyynnön muistilista vesi-ilmalämpöpumpun hankintaan:

Hankintaohjeistus ja tarjouspyyntö – Vesi-ilmalämpöpumppu

Kysy lisää kotitalouksien energiankulutuksesta

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta kotitaloudet

pexels-paul-8246810

Sähkön käyttö kotitaloudessa

Sähkön käyttö kotitaloudessa Sähkölämmityskohteissa tulee huomata, että lämmitystavan tai laitteistojen muutoksilla voidaan vaikuttaa vain osaan kokonaissähkön kulutuksesta ...
pexels-alexander-grigorian-7396978

Lämmön talteenotto (LTO)

Lämmön talteenotto (LTO) Pientalon osalta merkittävin mahdollisuus lämmön talteenottoon on poistoilmasta. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, tai po...
pexels-pixabay-210881

Ohjeet ja ohjevideot

Ohjeet ja ohjevideot Yleisesti tärkeitä huomioitaKattotyöskentelyissä huolehdittava putoamissuojauksesta.Vain käytössä olevat/välttämättömät laitteet kytkettynä pistorasiaan...
pexels-galvão-menacho-2877256

Ilmanvaihdon merkitys

Ilmanvaihdon merkitys Ilmanvaihdolla on varsin suuri vaikutus asunnon tai kiinteistön energiatehokkuuteen ja sisäilman laatuun. Tärkeää on kuitenkin huomata, että ilmanvaiht...
pexels-flash-dantz-7790431

Aurinkopaneelijärjestelmä

Aurinkopaneelijärjestelmä Aurinkopaneelijärjestelmien liittäminen ja tuotannon myyntiTällä hetkellä suurin osa katolle asennettavista aurinkopaneeleista on valmistettu piene...
pexels-photo-2569842.jpeg

Lämmöntuotto

Lämmöntuotto Kiinteistöissä lämmitysenergiaa tarvitaan niin käyttöveden kuin sisätilojen lämmitykseen. Lämpö siirtyy muun muassa rakenteiden läpi johtumalla, joka aiheuttaa ...