Työturvallisuus

Kenellä on päävastuu työturvallisuudesta?

Päävastuu on rakennuttajalla, eli remontin tilaajalla.

Mitä tulee ottaa huomioon ennen taloyhtiön rakennustalkoita?

Talkoovakuutukset tulee olla kunnossa. Talkoolaisia on syytä ohjeistaa työturvallisuusasioissa. Työvälineet, koneet ja tiedotusmateriaali kannattaa laittaa kuntoon hyvissä ajoin.

Miten jokapäiväiseen työturvallisuuteen voi panostaa taloyhtiössä?

Kannattaa tarkistaa, onko rakennuksen työturvallisuudessa puutteita. Voit esimerkiksi kokeilla, luistavatko rappukäytävän ja yleisten tilojen matot. Työturvallisuuteen panostaminen koetaan usein välttämättömäksi pakoksi tai jopa turhaksi, mutta pienillä toimilla voi välttää vakavan ja kalliin vahingon.

Pientalojen Työturvallisuus -osiosta löytyy lisätietoa.

Lue lisää täältä!

RT – Nolla tapaturmaa

Turvallisesti tikkailla (TTL)

Ehdota uusi kysymys!

raneneuvoo@tampere.fi

Ota yhteyttä energianeuvojaan!