Työturvallisuus

Kenellä on päävastuu työturvallisuudesta?

Päävastuu on rakennuttajalla, eli remontin tilaajalla.

Mitä tulee ottaa huomioon ennen taloyhtiön rakennustalkoita?

Talkoovakuutukset tulee olla kunnossa. Talkoolaisia on syytä ohjeistaa työturvallisuusasioissa. Työvälineet, koneet ja tiedotusmateriaali kannattaa laittaa kuntoon hyvissä ajoin.

Miten jokapäiväiseen työturvallisuuteen voi panostaa taloyhtiössä?

Kannattaa tarkistaa, onko rakennuksen työturvallisuudessa puutteita. Voit esimerkiksi kokeilla, luistavatko rappukäytävän ja yleisten tilojen matot. Työturvallisuuteen panostaminen koetaan usein välttämättömäksi pakoksi tai jopa turhaksi, mutta pienillä toimilla voi välttää vakavan ja kalliin vahingon.

Pientalojen Työturvallisuus -osiosta löytyy lisätietoa.

Lue lisää täältä!

RT – Nolla tapaturmaa

Turvallisesti tikkailla (TTL)

Paloturvallisuus

Mitä asukkaille pitää tiedottaa paloturvallisuudesta?

Talon määräysten mukaiset turvallisuusjärjestelyt ovat yhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuulla.

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Suunnitelmasta tiedottamisen lisäksi asukkaat kannattaa osallistaa suunnitelman laatimiseen – onhan kyse pelastautumisesta heidän omasta yksilöllisestä talostaan. SPEK järjestää koulutuksia turvallisuuspäälliköille. Taloyhtiö maksaa tehtävästä korvauksen.

Asukkaat huolehtivat itse palovaroittimistaan ja ehkäisevät ennakoivalla toiminnalla tulipalon syttymisen. Asukkaiden on tärkeä ymmärtää, ettei savuiseen portaikkoon tai muuhun savuiseen tilaan saa mennä. Taloyhtiön osoitteen ja porraskäytävien selkeä merkitseminen jouduttaa pelastustoimia.

Voiko tulipaloja ehkäistä laitteilla?

Kyllä voi. Tulipalojen ennaltaehkäisyssä auttavat esimerkiksi kahvinkeittimen ajastin ja lieden turva-ajastin, ja joissakin kahvinkeittimissä ja liesissä tämä varustelu on jo olemassa. Lieden ylikuumenemissuoja ja liesivahti ehkäisevät myös palon syttymisen riskiä. Automaattinen sammutusjärjestelmä eli sprinkleri on paras tapa sammuttaa palo, ja esimerkiksi Caverionin huoneistokohtainen sammutuslaitteisto on kätevän pieni asentaa myös taloyhtiöön yksittäiseen asuntoon. Se kattaa 1-2 huonetta ja on kustannukseltaan noin 7000 €.

Pientalojen Paloturvallisuus -osiosta löytyy lisää tietoa.

Lue lisää täältä!

Taloyhtiön turvatietoa (SPEK)

Artikkeli taloyhtiön paloturvallisuudesta (omataloyhtiö.fi)

Ehdota uusi kysymys!

enararhibb@gnzcrer.sv

Ota yhteyttä energianeuvojaan!