Taloyhtiö

Miten taloyhtiö määritellään?

Taloyhtiö on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö (as.oy), jonka osakkaita taloyhtiön asukkaat ovat. Osakkaat voivat siis hallita jotain yhtiön omistuksessa olevaa rakennuksen osaa, esimerkiksi asuin-, liikehuoneistoa tai autotallia. Asunto-osake taloyhtiössä voi olla osakkaan koti, sijoitus tai molempia. Asukas voi olla myös vuokralainen. Taloyhtiö on osakeyhtiön erityismuoto, ja siitä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on osakkailla yhtiökokouksessa. Osakkaista valitaan hallitus, jonka tärkein tehtävä on isännöintiyrityksen valitseminen. Isännöintiyrityksen vastuulla on taloyhtiön toimiva arki sekä asumismenojen ennakoitavuudesta ja korjausten suunnitelmallisuudesta huolehtiminen.

Mitä taloyhtiössä asuvan pitää tietää?

Taloyhtiössä asuminen koetaan vaivattomaksi, kun vastuu on jaettu yhdessä osakkaiden kesken ja taloyhtiö tarjoaa palveluita yhtiövastiketta vastaan. Toisaalta asukkaan tulee olla myös joustava ja lisäksi tulee kunnioittaa muita asukkaita. Osakkaan tulee ilmoittaa määräysten mukaisesti mahdollisista remonteista ym. joita suorittaa huoneistossaan. Remontista täytyy ilmoittaa  ajoissa isännöintiyritykselle. Pienistä muutostöistä, kuten maalaamisesta tai tapetoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Remonttia ei voi aloittaa ennen kuin taloyhtiöltä on saatu lupa – käsittelyprosessissa voi joskus kestää jopa 2 kuukautta.

Asukkaat myös saavat turvan tunnetta yhteisöllisyydestä, kun esim. naapuri voi pitää silmällä toisen huoneistoa loman ajan, ja näin myös asumisviihtyvyys paranee. Taloyhtiön osakkaan vastuulla ei ole siis ainoastaan oma asunto, vaan tarkkailu ja huolenpito myös rakennuksen yhteisistä tiloista. Myös jätekatos kuuluu tähän piiriin: on hyvä opetella käyttämään jäteastioita tarkoituksenmukaisesti ja kierrättää, sekä tietyssä määrin tarkkailla, ettei jätekatokseen synny ylimääräistä sotkua tai isoja jätteitä.

Sekä uusia että vanhoja asuntoja ja rakennuksia tulee huoltaa ja tarpeen tullen korjattava. Tästä voi lukea lisää Korjausrakentaminen-linkistä

Miten taloyhtiö voi säästää energiaa?

Taloyhtiön energiankäytössä on paljon mahdollisuuksia säästötoimille. Varsinkin neuvonta ja tiedottaminen ovat edullisia tapoja karsia kuluja. Asukkaiden on hyvä tietää, mistä energiankulutus koostuu ja miten esimerkiksi omaa sähkön- ja vedenkulutusta voi järkeistää.
Taloyhtiö voi vaikuttaa energiankulutukseen mm. ikkunoiden tai lämmitysjärjestelmien valinnoilla. Huoneistokohtaiset vesi- ja sähkömittarit säätelevät hyvin veden- ja sähkönkulutusta, ja patteriverkoston tasapainotuksella voi vaikuttaa lämmityskuluihin.

Taloyhtiön energiaremonttiin kuuluvat myös mm. lisälämmöneristykset ja poistoilmanlämpöpumppujen asennus. Eräs säästön paikka voi olla kylmähuone. Yhtiökokouksessa voitaisiin miettiä olisiko tilalle muuta käyttöä, ainakin jos se ei ole kovassa käytössä.

Taloyhtiössä voidaan myös panostaa kouluttamalla energiaekspertti – tällöin löytyy helposti säästön kohteita kun saadaan kartoitettua yksilöllisesti oman taloyhtiön tilanne. Lopputuloksena taloyhtiö saattaa säästää esimerkiksi 20 % vesilaskussa.