Rakentaminen

Mitä suunnittelijoita tarvitsen omakotitalon rakentamisessa?

Suomen rakentamismääräyksissä (PDF) määritellään suunnittelijat, jotka rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ilmoittaa hakemuksessa: pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Usein arkkitehti toimii sekä rakennus- että pääsuunnittelijana, mutta pääsuunnittelijana voi toimia myös rakennesuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Yleisen käytännön mukaan rakennuslupahakemuksessa ilmoitetaan lisäksi rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija tai KVV-suunnittelija ja IV-suunnittelija. Pientalojen rakennuslupavaatimuksista löytyy lisää tietoa muun muassa paikallisesta rakennusvalvonnasta.

Muita keskeisiä suunnittelijoita ja asiantuntijoita ovat sähkösuunnittelija, vastaavat työnjohtajat, sähköurakoitsija ja KVV- ja IV-urakoitsijat. Tämän lisäksi rakennushankkeessa voidaan käyttää esimerkiksi sisustussuunnittelijaa, valaistussuunnittelijaa, geosuunnittelijaa ja vihersuunnittelijaa. Tarvittavista suunnittelijoista ja heidän tehtävistään saa lisätietoa mm. kunnan rakennusvalvonnasta. Se on rakennusprojektin kannalta oleellinen viranomaistaho, koska sinne vastataan koko projektista.

Mitä lupia tarvitsen?

Pientalon rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, jota haetaan kaupungin rakennusvalvonnasta. Lupahakemuksessa projektille nimetään pätevä pääsuunnittelija (yleensä arkkitehtisuunnittelija), joka muun muassa vastaa siitä, että lupahakemus ja -piirustukset ovat liitteineen kunnossa. Muut rakennuslupahakemuksessa ilmoitettavat suunnittelijat ovat yleisen käytännön mukaan arkkitehtisuunnittelija, LVI-suunnittelija ja rakennesuunnittelija. Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset voivat vaihdella alueellisesti.

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta sekä muut kaupungin yksiköt Ranen kanssa ovat laatineet pientalorakentajille kattavan ohjeistuksen pientaloprojektin oleellisista vaiheista ja tarvittavista toimenpiteistä. Ohjeissa käsitellään myös rakennuslupa-asiat. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät tarjoavat lisäksi henkilökohtaista neuvontaa Ranen neuvojien lisäksi.

Mitkä ovat yleisimmät rakennusvirheet?

  • Puutteet tarkastusasiakirjoissa: esim. sähkö-, rakenne- tai lvi-kuvat tai käyttöönottopöytäkirjat puuttuvat tai muuttuneet. Onko viemäristä koeponnistuspöytäkirja? Rakennustarkastaja saattaa kaivata näitä.
  • Erityissuunnitelmat hyväksyttämättä: esim. pihasuunnitelmat tai maalämmön piiriputkien kuvat puuttuvat tai hyväksymättä
  • Puutteellinen kattoristikoiden tuenta: kattoristit tekemättä, nyrjähdystuet puuttuvat jne.
  • Virheet palo-osastoinnissa tai muussa paloturvallisuudessa: onko palo-osastointi tehty kattopeltiin asti? Pääseekö palo etenemään vapaasti?
  • Rakenteiden jäykistyksessä tai kokonaisjäykistyksessä olevat puutteet: ovatko jäykistävät seinät ja “nurkkareevaukset” tehty?
  • Virheelliset korkeusasemat: ovatko lattian, viemärin, sokkelin yläpinnan ja kattoharjan korkeus kohdillaan? Valuuko vesi minne pitääkin? Onko harjan tai sokkelin korkeus kaavan mukainen?
  • Sääsuojaus ja kosteuden hallinta työmaalla: onko talosi rakennettu kuivista vai märistä materiaaleista?
  • Raskaan energia-ikkunan tai –oven aiheuttamat saranaviat: energiatehokkaat ikkunat ja ovet (energiaikkunat ja –ovet) aiheuttavat enemmän rasitusta karmeille kuin perinteiset. Ikkunoita puhdistaessa kannattaa muistaa riittävä tuki, jotta saranat eivät painu.

Lue lisää täältä!

Ehdota uusi kysymys!

raneneuvoo@tampere.fi

Ota yhteyttä energianeuvojaan!