Energiatodistus

Mitä hyötyä energiatodistuksesta on?

Vuonna 2013 tuli voimaan energiatodistuksia koskeva laki, joka vaatii osoittamaan remontin energiatehokkuuden luvanvaraisia korjauksia tehtäessä. Vanhojen energiatodistusten voimassaolo loppui vuoden 2014 alussa, mutta talokaupat voidaan kuitenkin tehdä vuoteen 2017 saakka ilman uutta energiatodistusta. Tämän jälkeen energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Mikäli tehdyistä korjauksista ei ole rakennusvalvonnan hyväksymää dokumentaatiota, energiatodistuksen laatija ei voi tehdä todistusta. Lain mukaan luvanvaraiset remontit ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen, sekä rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjaus- ja muutostöihin, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta tai muuttaa käyttötarkoitusta.

Tarkat kriteerit rakennuslupaa vaativista remonteista vaihtelevat kunnittain. Remontointisuunnitelmaa tehtäessä kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan, josta rakennuslupa haetaan. Samalla saat tiedon alueen kaavoituksesta ja rakennustapaohjeesta.

Miten saan kunnollisen energiatodistuksen?

Energiatodistus (PDF) tehdään kerralla koko rakennukselle, ellei kyseessä ole rakennus, jonka osien käyttötarkoitukset poikkeavat olennaisesti toisistaan. Pätevöidyn energiatodistuksen laatijan saa omakotitalolle muutaman sadan euron hintaan ja yleensä melko nopeasti, esimerkiksi Hanki Energiatodistus -palvelun kautta.

Todistuksen laatija tarkistaa paikan päällä rakennusosat, talotekniset järjestelmät ja säästömahdollisuudet sekä laskee niistä rakennuksen energialuokan. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, ellei taloon tehdä uutta luvanvaraista remonttia. Energiatodistusta varten tarvitaan tiedot rakennuksen ominaisuuksista, joten sen laatijalla on oikeus pyytää talon dokumentit käyttöönsä.

Todistusvelvollisuudesta tulee kiinteistön myyjien ongelma, mikäli ostajat havahtuvat lain muuttuneeseen kirjaimeen viime tingassa. Ilman energiatodistusta on vuodesta 2017 alkaen on vaikea saada talo myytyä tai asunto vuokrattua, joten on parempi toimia ennen kuin on liian myöhäistä ja palvelut ruuhkautuneet.

Miten energiatodistus eroaa energiakatselmuksesta tai -selvityksestä?

Energiaselvitys, -todistus ja -katselmus ovat eri asioita. Näistä energiaselvitys on kokonaisvaltaisin tutkimus, johon energiatodistus sisältyy keskeisenä osana. Energiatodistuksen tekoa varten tulee usein tehdä energiakatselmus, mutta suoraan sen pohjalta sitä ei voi enää tehdä. Energiakatselmus tehdään useimmiten kerros- ja rivitaloille ja silloin käydään läpi laitteita. Energiatodistuksen laskennassa asukas on asukas tapoineen otettu pois yhtälöstä.

Miten eri tavoin energiatehokkuus voidaan osoittaa?

Remontin energiatehokkuus voidaan osoittaa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen näistä on rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisten vaatimusten päivittäminen. Ovet ja ikkunat korjataan uudistasolle, yläpohjien ja ulkoseinien ilman läpäisevyys, U-arvo, korjataan eristämällä, korkeintaan nykyiselle vaatimustasolle 0,17 asti.

Toinen tapa on määrittää rakennuksen laskennallinen energiankulutus lämmitettyä nettoneliömetriä kohden ennen ja jälkeen remontin. Tässä otetaan huomioon vain laskennallinen kulutus ja energiantuotantomuoto, asukkaiden tottumuksia ei huomioida.
Kolmas tapa on rakennuksen E-luku. Se on rakennukseen ostettu energia kerrottuna energiamuodon kertoimella, jaettuna lämmitettävällä nettopinta-alalla. Laskelmassa otetaan kulutuksen ohella huomioon myös kiinteistön oma energiantuotanto.

Lue lisää täältä!

Tarvitseko energiatodistusta?
Tietoa energiatodistuksesta

Ehdota uusi kysymys!

enararhibb@gnzcrer.sv

Ota yhteyttä energianeuvojaan!