ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen
haasteisiin

Hiilidioksidimittarit kokoustiloihin?

Jo 1000 – 1500 ppm hiilidioksidia alkaa mm. väsyttämään ja vaikuttamaan kognitiivisiin kykyihin.

Teksti: Sami Seuna | Kuvat: PEXELS.com

Ulkoilmassa hiilidioksidia on noin 400 ppm. Mittaaminen on yhtä helppoa ja varmaa kuin kellon katsominen. Sen sijaan hiilidioksidimittarin paikka, olosuhteet ja pitkäaikaisseuranta tulkintoineen vaativat jo perehtymistä aiheeseen, jotta johtopäätöksistä saadaan oikeansuuntaisia.

Olen mitannut hiilidioksidipitoisuuksia erilaisissa kohteissa ja käyttötilanteissa erityisen paljon viime vuoden loppupuolella. Mielestäni mielenkiintoisinta on ollut selvittää, kuinka korkeaksi erilaisten kohteiden hiilidioksiditaso on noussut vaikkapa pari tuntia kestävän yleisötilaisuuden aikana. Toistaiseksi kovimmat lukemat tällaisen tapahtuman mittauksessa ovat olleet noin 2000 ppm! Jo 1000 – 1500 ppm alkaa mm. väsyttämään ja vaikuttamaan kognitiivisiin kykyihin. Olo voi muutenkin olla kyseisillä CO2-tasoilla jo parissa tunnissa suomeksi sanottuna aika ikävä. 

Kokemukseni mukaan myös neuvottelutiloissa hiilidioksiditasot nousevat merkittävästi varsinkin pitkien kokousten aikana, riippumatta minkälainen ilmanvaihtoratkaisukyseisessä neukkarissa on. Ehdottaisinkin hiilidioksidimittarien asentamista kokoustiloihin ja auditorioihin sekä mittarin näyttöpaneelia näkyvään paikkaan. Mittauksesta saadaan arvokasta informaatiota koskien myös ilmanvaihdon säätöä tarpeenmukaisesti: kun tila on tyhjillään, ilmanvaihtoa voisi vähentää, mutta tilan käyttöaikana ilmanvaihtotehoa voisi nostaa reilusti. 

Sami Seuna

energia-asiantuntija

Ekokumppanit Oy