ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen
haasteisiin

Hankkeet

neuvoo.fi > rane > hankkeet

Käynnissä olevia hankkeitamme

Rane – Neuvoo.fi -energianeuvonnan taustalla on Ekokumppanit Oy:n alainen Energiatehokkuus ja uusiutuva energia -tiimi. Olemme mukana myös monissa kehitys- ja toimintahankkeissa. Tästä alta löydät tietoa niistä.

Energiatehokas ja uusiutuva Teisko -hanke (ETUTeisko) www.neuvoo.fi/teisko

 

Kantri Ry:n rahoittama Energiatehokas ja uusiutuva Teisko -hanke maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeen tarkoituksena on vähentää lämmitysöljyn ja ostosähkön määrää sekä tehostaa energian käyttöä Teiskon alueella.

Hankkeessa kerätään alueelta hyviä esimerkkejä energiaremonteista sekä muistakin kestävää tulevaisuutta edistävistä toimista, jotka voidaan jakaa yhteisön kesken. Ekokumppanien energianeuvojat järjestevät alueella infopisteitä sekä tilaisuuksia syksyn 2022 aikana.

 SeutuRANE (YM 2021-2022) www.neuvoo.fi/seuturane

SeutuRANE – Kuntakohtaisesti räätälöityä energianeuvontaa. Maksuton, asiantunteva ja puolueeton energianeuvonta laajenee koko Tampereen seutukunnalle. SeutuRANEn yhtenä päätavoitteena on luoda koko Tampereen seudulla toimiva energianeuvonnan one-stop-shop -tyylinen neuvontapiste, josta on saatavilla puolueetonta energianeuvontaa kaikkiin eri tilanteisiin muun muassa remonttien tarpeesta, lupakäytännöistä, jatkotoimenpiteiden kannalta oleellisista tahoista sekä toteutusvaihtoehdoista.

Öljystä uusiutuviin www.oljystauusiutuviin.fi

Pientalot öljystä uusiutuviin -toimintamallin avulla kunta voi kannustaa ja auttaa öljylämmitteisten pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoa. Työ tehdään yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Hanketta rahoittamassa Energiavirasto, Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunki. Kampanjan toteutuksesta vastaa Ekokumppanit Oy. Hankkeessa tehtiin oma neuvontasivusto öljystä uusiutuviin siirtymisen tueksi.

Puuosaamista Pirkanmaalle (2021-2022) www.puuosaamista.fi

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa koulutetaan yhteensä kymmeniä uusia puurakentamisen osaajia.

Sähkölämmitteisten pientalojen neuvonta (Area 21-hanke) www.sahkolammitysneuvonta.fi

Hankkeessa edistettiin sähkölämmitteisten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kestäviä ratkaisuja. Hankkeessa tehtiin oma neuvontasivusto sähkölämmitteisten pientalojen tarpeisiin.

Taloyhtiöneuvonta www.taloyhtioneuvonta.fi

Hankkeessa edistettiin puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa taloyhtiöille. Hankkeessa tehtiin oma neuvontasivusto taloyhtiöneuvonnan tarpeisiin.

Perusparannus-hanke: vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannukset  www.perusparannus.fi

Hankkeella tuettiin palvelu- ja vuokrataloja energiatehokkaiden perusparannusten tekemiseen. Hankkeessa tehtiin oma neuvontasivusto vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannusten tarpeisiin.

Päättyneitä hankkeita

Energiaviisaat kaupungit (6Aika-hanke) www.energiaviisaat.fi

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsittiin uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja nollaenergiakortteleiden suunnittelua.