Koulutuksen aikataulu syksy 2019

Energiaeksperttikoulutus syksy 2019, alustava aikataulu:

Koulutuspaikka: Ympäristötietokeskus Moreenia, Valssipadonraitti 3, Tampere

  1. Päivä 3.9.2019 Perusteet
Ensimmäisenä iltana perehdytään energiaekspertin asemaan taloyhtiössä
ja käydään läpi perusasiat lämmitysjärjestelmistä ja ilmanvaihdosta.

Kotitehtävä: Selvitä taloyhtiösi perustiedot (kulutukset, kuvat yms.)

2. Päivä 17.9.2019

Toisena iltana aiheina ovat taloyhtiön strategia
Aurinkoenergia ja lämpöpumput
Taloyhtiön sähkön kulutus

3. Päivä 1.10.2019

Kolmantena iltana käydään läpi veden taloudellista käyttöä
Energiaselvitykset ja -todistukset
Kodin ja taloyhtiön turvallisuus

4. Päivä 15.10.2019

Viimeisenä iltana perehdytään aiheisiin korjausrakentaminen ja täydennysrakentaminen
Sähköautojen latauspaikat
Sähkön kysyntäjousto

Aikataulu on alustava ja puhujat voivat vielä muuttua.