Sähköllä on alkuperä – tiedätkö mikä on omasi?

Käytetäänkö sinun kotonasi sekasähköä, vai onko pistorasiastasi tulevalla sähköllä alkuperätakuu? Sähkön alkuperämerkintä varmistaa, että se on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Valitsemalla sopivan sähkötuotteen voit saada uusiutuvaa energiaa hyvinkin kilpailukykyisesti.

Varsinkin isoilla energiayhtiöillä on kaupan useita erilaisia sähkötuotteita. Sähkö voi olla tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla polttoaineilla tai uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvia lähteitä ovat esimerkiksi vesi, biomassa, tuuli ja aurinko.

Sähkön alkuperätakuu on ainoa tapa varmistaa, että kotiin ostettu sähkö on peräisin uusiutuvasta energiasta. Vuoden 2014 alusta jokaisen sähkönmyyntiyhtiön on pitänyt ilmoittaa sähkön alkuperä, eli mikä osuus tuotannosta on peräisin mistäkin energialähteestä. Lain toteutumista valvoo Energiavirasto, kertoo Motivan asiantuntija Milja Aarni.

Sekasähköllä ei ole minkäänlaista alkuperämerkintää, eli se voi olla tuotettu millä energianlähteillä tahansa. Sähkön myyjä ilmoittaa tuotantotavat verkkosivuillaan. Energiaviraston hintavertailusivusto www.sahkonhinta.fi taas kertoo sähkötuotteen alkuperän lisäksi eri sähkötuotteiden hinnat.

 

Onko uusiutuvista energialähteistä tuleva sähkö sitten kalliimpaa kuin sekasähkö?

Aiemmin on saattanut olla, mutta ei välttämättä enää. Isoilla tuottajilla voi olla useita erilaisia sähkötuotteita, ja on yrityksestä kiinni kuinka se niitä hinnoittelee, Aarni jatkaa.

Alkuperätakuun sähkön tuottajalle myöntää verkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö Finextra.

Koska rekisteriin hakeutuminen on maksullista, eivät pienet tuotantoyhtiöt välttämättä hae alkuperätakuita. Tämän vuoksi esimerkiksi tuuli- tai aurinkosähköä saatetaan myydä myös ilman alkuperämerkintää.

Vuonna 2015 Suomen sähköntuotannosta 45 prosenttia perustui uusiutuvaan energiaan.

Lisätietoa: www.motiva.fi/sahkonalkupera

 Sähkön alkuperätakuu:

  • Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.
  • Sähkönmyyntiyhtiön on ilmoitettava millä energialähteillä sen myymä sähkö on tuotettu.
  • Alkuperävarmennettu sähkö voi olla jopa sekasähköä edullisempaa. Se on aina myös ympäristöystävällisempää.
  • Energiaviraston sahkonhinta.fi -vertailupalvelussa alkuperätakuun saanut sähkö on merkitty vihreällä lehdellä.
  • Ekoenergia on Suomen Luonnonsuojeluliiton ympäristömerkki sähkölle. Sähköllä on tällöin alkuperätakuu, mutta lisäksi sähkötuote täyttää merkille asetetut kestävyyskriteerit.
  • Vuonna 2015 Suomen sähköstä 45 % tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Vuonna 2000 osuus oli 34 %.