Maksuton ja puolueeton neuvontapalvelu

Energia-avustukset pientaloille hakuaika päättyy 24.3.2016.

Vuoden 2016 valtion korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016.

Hissin rakentamisen ja liikkumisesteen poistamisen avustuksilla hakuaika on jatkuva.

Korjaus- ja energia-avustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/2005, valtionavustuslakia 688/2001, valtioneuvoston asetusta 128/2006 sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeita.

Vuoden 2015 valtion talousarviossa on varattu korjaus- ja energia-avustuksiin 25 miljoonaa euroa.

Valtion avustusten käyttötarkoitukset vuonna 2016

Korjausavustukset

  • avustus vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen
  • avustus kosteusvaurioituneen, terveyshaittaa aiheuttavan rakennuksen kuntotutkimukseen
  • avustus liikkumisesteen poistamiseen
  • avustus hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon

Energia-avustukset

  • Energia-avustus pientaloille (enintään kaksi asuntoa) sosiaalisin perustein energiatehokkuutta parantaviin investointeihin.

Kaupungin hissiavustus

Hakeminen

Hakulomakkeen saat asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) Lomakkeet-sivuilta (kts. linkit).

Esitteitä ja hakulomakkeita saat myös asuntotoimesta.

Hakemukset toimitetaan Asuntotoimeen
;käynti asuntotoimeen palvelupisteen, Frenckellinaukio 2 B, kautta.

postisoite: PL 487, 33101 Tampere
tai
sähköpostitse: asuntotoimi@tampere.fi

Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

Yhteystiedot

Asuntotoimi

sähköposti asuntotoimi@tampere.fi
puhelin 03 565 611

Korjausneuvoja

Eeva-Liisa Anttila

puhelin 050 571 2950

Lisätietoja ja hakulomakkeet