Korjaus- ja energia-avustukset 2015 haussa

Hae remonttiavustusta vuodelle 2015- korjaus- ja energia-avustushaku on nyt käynnissä!

Avustukset vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaukseen ovat haettavissa 26.3.2015 mennessä. Avustusta myönnetään kotona asumista tukeviin korjauksiin. Samaan aikaan käynnissä on myös pientalojen energia-avustushaku. Tätä tukea voi saada talon energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin, esimerkiksi ikkuna- ja eristysremontteihin.

Hakijoiden tulorajoja on nyt nostettu 15 prosentilla. Esimerkiksi yhden hengen talouksilta bruttotuloraja/kk on 1760 euroa ja kahden hengen talouksilta 2940 euroa. Veteraanitaloudessa vastaavat tulorajat ovat 2290 euroa ja 3820 euroa.

Vanhusväestön korjausavustusta voi hakea ruokakunta, jossa on vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen henkilö. Avustus on 40 prosenttia kustannuksista. Avustuksia ei myönnetä taloyhtiön korjausvastuulla oleviin korjauksiin.

Vanhusväestön ja vammaisten korjausavustusta voidaan myöntää esimerkiksi esteettömyyttä parantaviin korjauksiin kuten kynnysten poistoon ja luiskien ja tukikahvojen laittoon, käytävien ja oviaukkojen leventämiseen sekä wc-, peseytymis-, ja keittiötilojen kunnostamiseen.

Myös pientalojen energia-avustus on haettavissa 26.3.2015 mennessä. Avustus on 25 prosenttia laite- ja materiaalikustannuksista. Avustusta myönnetään energiatehokkuutta lisääviin korjauksiin. Korjaustoimia voivat olla esimerkiksi talon ulkoseinien lisäeristäminen, ikkunoiden parantaminen tai uusiminen, lämmitystapamuutokset. Myös uusiutuvan energian käyttöön ottoa tuetaan.

Avustuksilla hissin rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen on jatkuva haku

Taloyhtiöille tarkoitetuilla valtion hissiavustuksella ja liikkumisesteen poistamisen avustuksella on jatkuva hakuaika. Avustus on 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Tampereen kaupungin hissiavustus on tarkoitettu uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon, ja se on määrältään 15 prosenttia. Jälkiasennushissejä on rakennettu reiluun 100 porrashuoneeseen. Vuonna 2014 avustushakemuksia jätettiin 14 hissin rakentamiseksi.

Valtiolla on varattuna kaikkiaan 43 miljoonaa euroa korjaus- ja energia-avustuksia varten.

Lisätietoja ja hakulomakkeita saa verkosta www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/avustukset ja www.ara.fi tai Tampereen kaupungin asuntotoimesta, Frenckellinaukio 2B.

» Korjaus- ja energia-avustukset

Lisätietoja

Asuntotoimen korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila
050 571 2950
eeva-liisa.anttila@tampere.fi

Lue lisää täältä!

» Valtion asuntorahasto
Valtion asuntorahasto (ARA) on ympäristöministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka hoitaa arava- ja korkotukilainoitusta ja muita asuntotoimen toimeenpanotehtäviä
Ara.fi

» Ympäristöministeriö
valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Ymparisto.fi