Vaaditut suunnittelijat

 

Suomen rakentamismääräyksissä määritellään suunnittelijat, jotka rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ilmoittaa rakennuslupaa koskevassa hakemuksessa. Lain mukaan hakemuksessa täytyy ilmoittaa pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Usein arkkitehti toimii sekä rakennus- että pääsuunnittelijana, mutta pääsuunnittelijana voi toimia myös rakennesuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Yleisen käytännön mukaan rakennuslupahakemuksessa ilmoitetaan lisäksi rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija tai KVV-suunnittelija ja IV-suunnittelija. Pientalojen rakennuslupavaatimuksista löytyy lisää tietoa muun muassa Luvat –osiosta ja paikallisesta rakennusvalvonnasta.

Muita keskeisiä suunnittelijoita ja asiantuntijoita ovat sähkösuunnittelija, vastaavat työnjohtajat, sähköurakoitsija ja KVV- ja IV-urakoitsijat. Tämän lisäksi rakennushankkeessa voidaan käyttää esimerkiksi sisustussuunnittelijaa, valaistussuunnittelijaa, geosuunnittelijaa ja vihersuunnittelijaa. Tarvittavista suunnittelijoista ja heidän tehtävistään saa lisätietoa kunnan rakennusvalvonnasta ja ulkoisista lähteistä. Paikallinen rakennusvalvonta on rakennusprojektin kannalta oleellinen viranomaistaho, koska sinne vastataan koko projektista.

 

Lisätietoa

Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A2 (Ympäristöministeriö)

Pientalohankkeen pääsuunnittelijat (Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL)

Asiantuntijaroolit rakennusprosessissa (Motiva)

Suunnittelun merkitys ja suunnittelijoiden tehtävät (RakennaOikein)